Bugun...


SEMA MARAŞLI

facebook-paylas
Karma Cinsiyet (Androjen) lerin Hızlı Artışı (TCE 6)
Tarih: 14-03-2020 19:45:00 Güncelleme: 14-03-2020 20:29:00


androjen iki erkek 

Karma Cinsiyet (Androjen) lerin Hızlı Artışı (TCE 6)

“Androjen kimlik” tanımı  “Karma kimlik” “Karışık cinsiyet rolü ” anlamında kullanılıyor. Ne kadın ne erkek ikisinin karışımı. Hem kadın hem erkek, ikisinin özelliklerini de karma olarak taşıyan. Yani TCE (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) nin kurguladığı üçüncü cinsiyet.

Androjenler tek cinsiyeti reddediyorlar.

Bir KPSS eğitim sayfasında androjen  tanımı  şöyle:

“Androjen kimlik/kişilik/cinsiyet rolü: Hem erkeksi hem de kadınsı özellikleri yüksek düzeyde sergileyen bireylere denir. Çağdaş toplumlar yeni nesilleri androjen kişiliğe uygun bir şekilde eğitirler.”

Umarım nesilleri andojen yetiştirecek kadar çağdaş olmayız demek istiyorum fakat yapılan araştırmalar gençlerdeki cinsiyet rollerinin bozulmasının son derece hızlı olduğunu gösteriyor. Sonuçlar dini hassasiyeti olan kişilere göre bozulma, onlara göre çağdaşlık.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin hedefi androjen bireyler üretmek. Şiddetin sebebi olarak erkekliği gösteriyorlar. Maksat erkeklerin, erkeklikten utanması “ben şiddet gösteren erkeklere benzemiyorum, bakın ben kadına benziyorum” psikolojisine girmelerini sağlamak. Erkekliği azaltmadan androjenleri artıramıyorlar.

Erkekler erkekliklerinden vazgeçerlerse şiddet bitecekmiş: “Ay şekerim manikürüm geldi” “Akşam kek yapıp Canan’mı çağırsam Levent’i mi? İkisi de olur ikisi de uyar” tarzı eşcinselliği, fuhşu normal  kabul eden karma cinsiyetler hedefleniyor.

Medyada şiddet haberleri her gün gündemde tutularak kadınlara da “sen aciz, ezilen, taciz edilen, zavallı bir cinsiyetsin, kırılgan grupsun, bırak bu cinsiyeti, erkek gibi saldır ki güçlen” mesajı veriliyor.

Karma bir cinsiyet falan değil bu aslında erkeği kadın, kadını erkek yapmaya çalışıyorlar.İki cinsiyeti bir arada taşımak mümkün değil. Bir taraf ağır basacaktır.

Ailelerin “oğlum kız gibi davranıyor ne yapalım” çırpınışları var fakat “kızım erkek gibi davranıyor ne yapalım” diyen yok. Kızların erkek gibi davranması aileleri rahatsız etmiyor oysa bu da önemli bir problem fakat oğulları kadınlaştığında rahatsız oluyorlar.

Son yıllarda kadınlar saldırgan olmaya başladı. Erkeksi kadınlar normal bir erkek gibi değil, ruh hastası maço bir erkek gibi davranıyorlar.

Erkekler ise kırılgan kadınlar gibi davranıyorlar. Fazla duygusal ve fazla korkak olmaya başladılar.

Bu şekilde şiddet azalır mı? Hayır. Sadece yön değiştirir, isim değiştirir. Ortada kadın da erkek de kalmayacağı için cinayetlerde ölen kadın da olsa “kadına şiddet” denmez de “androjen bireye şiddet” denir.

İki cinsiyeti bir bedende taşımakta zorlanmaktan dolayı psikolojisi bozulacak androjenlerin şiddet haberleri bu günleri mumla aratacaktır. Sonra da androjen şiddetini bitirmek için çözüm olarak “insandan insana bir hayır yok, en iyisi biz size robot verelim” diyecekler. Batı’da artık robotlarla evlilik konuşuluyor.

Sanayi devrimi feminizmi doğurdu, robotlar devri de kadını da erkeği de yok ederek üçüncü cinsiyeti doğurmaya çalışıyor. Yeni dünya ve yeni insan tasarımı. Tanrıcılık oynamaya çalışan şeytani güçler dini ve cinsiyeti yok etmeye çalışıyorlar.

Dinimizin lanetlediği kadın ve erkeğin birbirine benzemesi insanı kimlik bunalımına götürecektir. Günümüzde ateizmin bu kadar artmasında bir etken de cinsiyetlerin bozulmasıdır. Cinsiyetini reddeden kişinin dini kabul etmesi pek olası bir durum değildir.

Androjen gibi havalı bir isim de olsa işin aslı cinsiyetsizlik fakat onlar androjeni tercih ediyorlar.  Cinsiyetsizlik kimliksizliktir. Maalesef ki gençler arasında cinsiyetsizlik hızla yayılıyor. Bu aynı zamanda “cinsel yönelim” denen sapkın ilişkilerin yayılma hızını  da gösteriyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucularının yaptığı şu araştırma gençlerin cinsiyetsizlik konusunda geldiği durumu göstermek açısından önemli. Ki araştırma 2017 ye ait. Bu sayılar şimdi çok daha fazla artmıştır.

2017’de Dokuz Eylül Üniversitesinde lisans öğrenimine devam eden 2255 öğrenci (1238 kadın, 1017 erkek) katıldığı cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerinin toplumsal cinsiyet algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi üzerine yapılan araştırmaların sonuçları toplumsal cinsiyet eşitliğinin amaçlarını ve yapılan çalışmaların sonuçlarını göstermesi bakımından önemli.

Araştırmaya katılan kadın öğrencilerin

%36.8’inin kadınsı cinsiyet rolüne,

%11.6’sının erkeksi cinsiyet rolüne,

%28.8’i androjen cinsiyet rolüne ve

%22.8’inin belirsiz cinsiyet rolüne sahip olduğunu gösteriyor. 

100 kız öğrenciden sadece 36 sı kendini kadın olarak tanımlıyormuş. Androjen ve cinsiyetsizleri aynı kategoriye alırsak 100 üniversite öğrencisi genç kızdan 40 ı kendini cinsiyetsiz olarak tanımlamış, kendini erkeksi bulanları da eklersek toplamda yüzde 52 kız öğrenci cinsiyetsiz çıkmış. Sadece yüzde 36 sı yaratıldığı cinsiyette kalmış. Buradan bakınca İstanbul Sözleşmesi oldukça başarılı olmuş.

“Kadın öğrenci” tanımı da feministlere ait. Kadın dedikleri lise mezunu 17-18 yaş üzeri üniversiteyi kazanmış, üniversiteli genç kızlar. Fakat genç kız tanımında masumiyet olduğu için olmalı ki cinsel özgürlüğü savunduklarından dolayı kadın olmayı dikte ederek, kadın öğrenci, demeyi tercih ediyorlar.

Araştırma sonucuna göre erkek öğrencilerin durumu da şöyle:

%36.2’si erkeksi cinsiyet rolüne,

%6.6’sının kadınsı cinsiyet rolüne,

%29’unun androjen cinsiyet rolüne ve

%28.2’sinin belirsiz cinsiyet rolüne sahip olduğunu göstermektedir. “

100 erkek öğrenciden sadece 36 sı kendini erkek olarak tanımlıyormuş. Yüzde 29 u kendini androjen yüzde 28 i belirsiz cinsiyet yani cinsiyetsiz olarak tanımlıyormuş. Yani toplamda 100 erkekten 57 si cinsiyetsiz.  Toplumsal cinsiyet eşitliğinin mayası gençler arasında fena tutmuş.

Araştırmaların sonuçları kadar sonuçların yorumları da kötü. Bu araştırmayı yapanlar sonuç açıklanmasında erkeksi olmayı şiddet sebebi, kadınsı olmayı da şiddete maruz kalma sebebi olarak yorumlamışlar.

Yine en iyisi androjen olmak olarak gösterilmiş. Şöyle demişler:

“Araştırmanın amaçları doğrultusunda üniversite öğrencilerinin cinsiyet rollerine göre dağılımı incelendiğinde de erkeklerin %36’sı kendilerini erkeksi (maskülen) rolde tanımlarken kadınların da %36’si kendilerini kadınsı (feminen) rolde tanımlamışlardır.

Erkeksi rol, erkeğin kadından üstün olduğu düşüncesini beraberinde getirmekte ve ikili ilişkilerdeki şiddet son derece normal olarak kabul görmekte, bu bakış açısı da kadına yönelik şiddete tolerans göstermeyi beraberinde getirebilmektedir. Benzer şekilde kadınsı cinsiyet rolü de kadının daha pasif olması temeline dayandığı için kadınları tacize ve şiddete maruz kalmaya daha yatkın hale getirebilmektedir.

Araştırmada cinsiyet rolü ile ilgili elde edilen bir diğer bulgu da kendini androjen rolde tanımlayan kadınların ve erkeklerin oranının yaklaşık 1/3 olduğudur.

Androjen cinsiyet rolünün görülmesi, kadınların erkeksi, erkeklerin de kadınsı özelliklere de sahip olduğunun bir göstergesi olarak düşünülebilir. Buradan yola çıkılarak androjen rol, bireylerin hem kendi cinsiyetine hem de diğer cinsiyete uygun bulunan rollerin ikisini de yüksek düzeyde benimsemesi olarak tanımlanabilir.

Geleneksel standartlara uymayarak hem erkeksi hem de kadınsı rollerin yüksek düzeyde benimsenmesinin avantajlı bir durum olduğu söylenebilir. Çünkü kadınların yüksek oranda işgücüne katılmasının ve erkeklerin sıklıkla ev işleriyle ilgili rolleri paylaşmasının değişen bir toplum yapısına işaret ettiğinden bahsedilmektedir.

Bu bağlamda da bu araştırmada hem kadın hem de erkek katılımcıların yüksek oranda androjen cinsiyet rolü özelliği göstermeleri toplumumuzdaki değişimin habercisi olarak yorumlanabilir.” [1]

Araştırma sonuçları bizim açımızdan gerçekten korkunç. Avrupa Birliği, güya kadına şiddet bitsin diye fon adı altında başta resmi kurumlar ve kadın dernekleri olmak üzere, kadına şiddet başlığında, yapılan projelere milyon dolarlar akıtıyor. Bu gelen paradan vazgeçmek istemeyenler “kadına şiddet” haberlerinin arkasına sığınıp işlerine devam ediyorlar fakat bu millet bu yapılanları unutmaz.

Cinsiyete her taraftan saldırı var. Moda,  medya, şiddet haberleri, kanunlar, feminist kadın derneklerinin çalışmaları derken cinsiyetsizlik gençler arasında oldukça etkili olmuş. Fakat hâlâ yeterli görülmüyor, androjen bireyler medyada daha da öne çıkarılmaya çalışılıyor.

Uzun zamandan beri defileler de androjen mankenler yer alıyor ve gazete sayfalarında yer buluyordu fakat model alınacak çok daha ünlü kişilerle çalışılmaya başlanmış görünen duruma göre.

Son günlerde gençlerin çok takip ettiği ünlüler de androjen giyimi tercih etmeye başladılar. Edis ve Hande Yener adındaki şarkıcılar sosyal hesaplarındaki eski bütün fotoğraflarını silip (geçmiş cinsiyetini yok ediyor) yeni versiyonlarını sahneye koydular.  2020 yeni imajları androjen giyim tarzı.
hande yener

Hande Yener’in 2020 imajı.

 

edis başörtü

 

Şarkıcı Edis’in yeni imajı, Edis, Geçen yıl Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sözcüsü olmuş. BM dünyada nüfus planlamasını gençleri androjen yaparak kontrol etmeyi düşünüyor olmalı.

Tabii ki cinsiyetsizleştirmenin tek amacı nüfus kontrolü değil. İnsanı yalnızlaştırmak ve en son robotlara muhtaç hale getirmek.

Cinsiyetsizleştirme yolunda karanlık güçlerin beklemeye sabrı kalmamış olmalı ki her yönden saldırıyorlar.

BM nin parayla satın alabileceği kişiler de her ülkede çok olduğu için parayı bastırıp androjen üretimine geçebiliyorlar.

Cinsiyete karşı açılan savaş, aynı zamanda dine de insanlığa da açılan savaştır. Kadın ve erkeği öldürmek insanı öldürmektir.

Dinimiz, cinsiyetin ve neslin korunmasını emreder. Cinsiyetizliği gizli ya da açık desteklemek, dine ve insanlığa açılan savaşta düşman tarafında paralı asker olmaktır.

İnsanların dilinden dökülen müslümanlığı değil, cebinde beslediği münafıklığı görme zamanı geldi. Dostumuzu ve düşmanımızı bilelim ki dinimizi ve neslimizi korumak için cinsiyeti yok etme savaşına karşı kuvvetli bir şekilde mücadele edelim. Rabbim yardımcımız olsun. Amin.

 

1- Yukarıdaki yazıda içinden bölümler paylaştığım üniversitede yapılan araştırmanın linki:

http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/310185

Bu yazı Toplumsal Cinsiyet Eşitilği hakkında yeni yazmaya başladığım serinin 6. yazısı. Önceki yazıların linkleri:

http://www.cocukaile.net/toplumsal-cinsiyet-esitligi-nedir-1/

http://www.cocukaile.net/toplumsal-cinsiyet-esitligi-2/

http://www.cocukaile.net/toplumsal-cinsiyet-esitligi-komedisi-3/

http://www.cocukaile.net/cinsiyet-esitligi-savunucularinin-bilim-dusmanligi-4/

http://www.cocukaile.net/anneler-ise-cocuklar-cinsiyeti-esitlemeye-5/Bu yazı 307 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 25 15 3 7 49 24 52 +25
2 Trabzonspor 24 14 3 7 55 26 49 +29
3 Galatasaray 25 14 4 7 44 20 49 +24
4 Sivasspor 25 14 4 7 47 28 49 +19
5 Beşiktaş 25 13 8 4 40 32 43 +8
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 40 +18
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 40 +13
8 Göztepe 24 9 8 7 29 28 34 +1
9 Gaziantep FK 25 8 9 8 36 40 32 -4
10 Denizlispor 25 7 11 7 25 34 28 -9
11 Gençlerbirliği 24 7 11 6 32 42 27 -10
12 Antalyaspor 24 6 10 8 27 42 26 -15
13 Yeni Malatyaspor 24 6 11 7 36 35 25 +1
14 Çaykur Rizespor 24 7 13 4 25 40 25 -15
15 Konyaspor 25 4 10 11 20 33 23 -13
16 Kasımpaşa 25 6 14 5 36 50 23 -14
17 MKE Ankaragücü 25 4 13 8 21 44 20 -23
18 Kayserispor 25 4 14 7 26 61 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 26 14 4 8 35 21 50 +14
2 BB Erzurumspor 26 13 6 7 29 19 46 +10
3 Adana Demirspor 26 11 6 9 49 31 42 +18
4 Bursaspor 26 13 7 6 39 33 42 +6
5 Akhisarspor 26 11 7 8 33 29 41 +4
6 Altay 26 10 7 9 32 27 39 +5
7 Fatih Karagümrük 26 10 7 9 35 31 39 +4
8 Ümraniyespor 26 11 9 6 38 36 39 +2
9 Keçiörengücü 26 8 8 10 20 20 34 0
10 Balıkesirspor 26 8 8 10 28 29 34 -1
11 Giresunspor 25 9 9 7 28 32 34 -4
12 Menemenspor 26 9 11 6 29 35 33 -6
13 İstanbulspor 25 7 7 11 36 30 32 +6
14 Altınordu 26 6 11 9 29 38 27 -9
15 Osmanlıspor FK 26 6 13 7 30 40 22 -10
16 Boluspor 26 3 11 12 21 34 21 -13
17 Adanaspor 26 3 13 10 24 39 19 -15
18 Eskişehirspor 26 7 15 4 30 41 16 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 22 1 4 62 10 70 +52
2 Manisa FK 27 18 3 6 77 30 60 +47
3 Sancaktepe FK 27 16 7 4 50 21 52 +29
4 Hekimoğlu Trabzon 26 15 7 4 42 32 49 +10
5 İnegölspor 27 13 9 5 41 30 44 +11
6 Tarsus İdman Yurdu 27 14 12 1 44 37 43 +7
7 Afjet Afyonspor 27 12 11 4 44 30 40 +14
8 Pendikspor 27 11 10 6 39 38 39 +1
9 Sarıyer 27 10 10 7 33 33 37 0
10 Zonguldak Kömürspor 27 9 9 9 34 35 36 -1
11 Çorum FK 27 11 13 3 36 39 36 -3
12 Hacettepe Spor 27 11 14 2 37 47 35 -10
13 Kırklarelispor 26 8 10 8 24 38 32 -14
14 1922 Konyaspor 27 8 13 6 36 44 30 -8
15 Amed Sportif 27 7 13 7 28 44 28 -16
16 Başkent Akademi FK 26 7 15 4 32 41 25 -9
17 Gümüşhanespor 26 7 16 3 31 54 24 -23
18 Şanlıurfaspor 27 0 26 1 8 95 14 -87
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 26 16 4 6 49 23 54 +26
2 24Erzincanspor 27 14 4 9 46 21 51 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 27 13 6 8 39 27 47 +12
4 1928 Bucaspor 27 13 7 7 45 33 46 +12
5 Düzcespor 27 12 6 9 32 18 45 +14
6 Artvin Hopaspor 26 11 4 11 36 19 44 +17
7 Karaköprü Belediyespor 27 10 5 12 25 19 42 +6
8 Çatalcaspor 27 9 5 13 38 27 40 +11
9 Silivrispor 27 8 6 13 35 29 37 +6
10 Sultanbeyli Bld. 26 8 8 10 30 25 34 +5
11 Çankaya FK 27 9 11 7 32 35 34 -3
12 52 Orduspor FK 26 6 6 14 17 18 32 -1
13 Kızılcabölükspor 26 6 8 12 36 36 30 0
14 Yomraspor 26 7 10 9 25 30 30 -5
15 Şile Yıldızspor 27 6 10 11 23 28 29 -5
16 Erzin Spor Kulübü 27 6 11 10 27 33 28 -6
17 Tokatspor 27 1 22 4 15 64 7 -49
18 Manisaspor 27 1 23 3 16 81 0 -65
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/03/2020 Gençlerbirliği vs Antalyaspor
 11/03/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 13/03/2020 Kasımpaşa vs Göztepe
 13/03/2020 MKE Ankaragücü vs Çaykur Rizespor
 14/03/2020 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 14/03/2020 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 14/03/2020 Konyaspor vs Fenerbahçe
 15/03/2020 Kayserispor vs Yeni Malatyaspor
 15/03/2020 Trabzonspor vs Başakşehir FK
 15/03/2020 Trabzonspor - Başakşehir FK Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 15/03/2020 Galatasaray - Beşiktaş Galatasaray ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2020 Boluspor vs Adanaspor
 10/03/2020 Altay vs Hatayspor
 10/03/2020 BB Erzurumspor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2020 Balıkesirspor vs Bursaspor
 11/03/2020 Ümraniyespor vs Menemenspor
 11/03/2020 Giresunspor vs Keçiörengücü
 11/03/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
 11/03/2020 İstanbulspor vs Altınordu
 12/03/2020 Osmanlıspor FK vs Eskişehirspor
 11/03/2020 İstanbulspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
 12/03/2020 Osmanlıspor FK - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Osmanlıspor FK kazanır
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Altay ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Fatih Karagümrük yenilmez
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Fatih Karagümrük ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 15/03/2020 Hatayspor - Ümraniyespor Ümraniyespor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Ümraniyespor yenilmez
 15/03/2020 Adanaspor - Keçiörengücü Adanaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Keçiörengücü yenilmez
 15/03/2020 Menemenspor - İstanbulspor İstanbulspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  İstanbulspor yenilmez
 15/03/2020 Akhisarspor - BB Erzurumspor BB Erzurumspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/03/2020 Ankara Demirspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor vs Eyüpspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor vs Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor vs Kastamonuspor
 15/03/2020 Van Spor vs Sakaryaspor
 15/03/2020 Bodrumspor vs Bandırmaspor
 15/03/2020 Ergene Velimeşe vs Tuzlaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor vs Niğde Anadolu FK
 18/03/2020 Van Spor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/03/2020 Kızılcabölükspor vs 52 Orduspor FK
 15/03/2020 Artvin Hopaspor vs Çankaya FK
 15/03/2020 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 15/03/2020 52 Orduspor FK vs Karaköprü Belediyespor
 15/03/2020 Çatalcaspor vs 24Erzincanspor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor vs Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor vs 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor vs Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. vs Silivrispor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor - Erzin Spor Erzin Spor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kızılcabölükspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI