darica escort korfez escort golcuk escort basiskele escort yahyakaptan escort degirmendere escort kartepe escort alikahya escort cayirova escort
Modabet
Meritroyalbet
Piabet
Slotbar
sekabet
vdcasino yeni giriş
escort sakarya adapazarı escort sakarya escort bayan sakarya escort webmaster forum
beylikdüzü escort istanbul escort ümraniye escort
taksim escort etiler escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort
izmir escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayan escort izmir izmir escort denizli escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan izmit escort
ankara escort ankara escort ankara escort
Bugun...Peygamber Efendimiz’in Yetiştirdiği Öğretmen ve Tebliğciler

Resûlullâh, fiilî ve sözlü teblîğâtıyla İslâm’ı bizzat insanlara ulaştırırken yetiştirdiği muallim ve dâvetçiler vasıtasıyla daha şümullü bir tebliğ faaliyetine girişmiştir.

facebook-paylas
Tarih: 26-11-2020 00:22

Peygamber Efendimiz’in Yetiştirdiği Öğretmen ve Tebliğciler

 

Peygamber (s.a.v.) Efendimizin yetiştirdiği

 

muallim ve mübelliğler kimlerdir?

 

Resûlullâh, fiilî ve sözlü teblîğâtıyla İslâm’ı bizzat insanlara ulaştırırken yetiştirdiği muallim ve dâvetçiler vasıtasıyla daha şümullü bir tebliğ faaliyetine girişmiştir. Feyizli sohbetlerinde gönüllerini kutsî ilimlerle ve manevi nûrlarla dolduran istidâtlı ve kâbiliyetli ashâbını, hem Mekke-Medine sınırları içinde hem de çevre beldelerde İslâm’ı hâlleriyle ve sözleriyle öğretmek üzere vazifelendirmiştir. Çevre kabilelerden ve bölgelerden gelen İslâm’ı öğrenme taleplerine cevap vermek üzere irşad heyetleri göndermiştir.

 

PEYGAMBER EFENDİMİZ ÖĞRENCİLERİNİ NEREDE YETİŞTİRDİ?

Peygamberimiz hicretten sonra Mescid-i Nebevî’ye bitişik gölgelikte bir medrese açarak burada ihtiyacı olan dâvetçi ve muallimleri yetiştirmeye başlamıştı. Bu medresede talim ve terbiye gören kimselere “Ashâb-ı Suffe” denilmekteydi. Bunların başmuallimi Peygamber Efendimiz idi. Ashâb-ı kiramdan da Abdullah bin Mesud, Übey bin Ka’b ve Muaz bin Cebel gibi liyâkatli hocalar burada ders veriyorlardı. Bunların maddî manevî bütün ihtiyaçlarını Resûlullâh karşılar, ashâbın zenginlerini de onlara yardıma teşvik ederdi.

Ashâb-ı Suffe, sürekli Peygamberimiz’in yanında bulunup ilim tahsiliyle meşgul oldukları için dinin ahkâmını, Kur’ân ve Sünnet’i iyi bir şekilde öğreniyorlardı. Medine dışındaki yeni Müslüman olmuş veya olacak kabileler, muallim ve mürşid istedikçe Peygamberimiz onlara umûmiyetle Ashâb-ı Suffe’den bazılarını gönderirdi. Bu bakımdan onlar İslâm’ın tebliğinde ve yayılmasında önemli rol oynamışlardır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN YETİŞTİRDİĞİ ÖĞRETMEN VE TEBLİĞÇİLER

Fahr-i Kâinât Efendimiz, İslâm’ı tebliğe başladığı ilk günden itibaren, kendisine inanıp bağlanan her ferdi aynı zamanda bir mübelliğ olarak telakki ediyordu. Nitekim Vedâ hutbesinin sonunda:

“Burada bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin. Belki kendisine bilgi ulaştırılan kimse, onu bizzat işitenden daha iyi anlar ve tatbik eder” buyurmuştur. (Buhârî, Edâhî, 5)

Sevgili Peygamberimiz’in bu talimatları istikâmetinde hareket eden o seçkin insanlar, Alemlerin Efendisi’nin müsâadesiyle birer kandil gibi etraflarını aydınlatmışlardır.

Bu güzide insanların önde gelenlerinden biri Hz. Ebûbekir Sıddîk idi. O İslâm’a girip Müslümanlığını açığa vurunca hemen insanları Allah’a dâvete başladı. Hz. Ebûbekir, kavmiyle kaynaşan yumuşak huylu ve çok sevilen biri idi. Huyu güzel, doğru ve dürüst bir tüccardı. Bilgili ve hoş sohbet olduğu için pek çok hususta insanlar yanına gelir, görüşlerinden istifâde ederlerdi. O da uygun gördüğü kimseleri Allah’a ve İslâm’a dâvet ederdi. Onun delâletiyle Zübeyr bin Avvâm, Osman bin Affân, Talha bin Ubeydullah, Sa’d bin Ebi Vakkâs, Abdurrahmân bin Avf gibi ashâbın önde gelen sîmaları Müslüman olmuşlardır. (İbn-i Kesir, el-Bidâye, III, 80)

İkinci Akabe bey’atinde Sevgili Peygamberimiz’le görüşen on iki müslüman Medîne’de İslâm’ı yaymaya başlamışlardı. Bir müddet sonra Ensâr bir mektup yazıp elçi ile Allah Resûlü’ne gönderdiler. Mektupta şöyle bir talep mevcuttu:

“Yâ Resûlallâh! Bize dînimizi öğretecek ve Kur’ân’ı okutacak bir muallim gönder!”

Bunun üzerine Resûlullâh, Medine’de İslâm’ın öncüsü olmak ve halka İslâm’ı tebliğ etmek üzere Mus’ab bin Umeyr’i görevlendirdi. (İbn-i Sa’d, I, 220; Hamîdullâh, el-Vesâik, s. 52)

Peygamber aşığı bu genç sahâbi, insanlara Allah’ın dinini anlatmak için gecesini gündüzüne katarak çalışmaya başladı. Müslümanlığı ilk kabul edenlerden biri Es’ad bin Zürâre oldu ve çalışmalarında Mus’ab’a yardım etti. Siyer kaynaklarından nakledeceğimiz şu bilgiler, Mus’ab’ın Medîne’deki tebliğ siyâsetini ve insanlara karşı muâmelesindeki metot ve başarısını ne güzel ortaya koymaktadır:

Es’ad bin Zürâre bir gün Mus’ab bin Umeyr’i yanına alarak Zafer oğullarının bahçesindeki kuyunun başına oturdu. Abdüleşhel oğulları kabilesinin önde gelenlerinden Sa’d bin Muâz, bunu işitince Üseyd bin Hudayr’a:

– Sen işini iyi bilen ve kimsenin yardımına muhtaç olmayan bir adamsın. Zayıflarımızın inançlarını bozmak için mahallemize gelmiş olan şu adamların yanına git ve kendilerini uyar da bir daha mahallemize gelmesinler. Es’ad bin Zürâre akrabam olmasaydı, bu işi kendim yapardım, dedi. Üseyd hemen mızrağını alarak oraya gitti ve kızgın bir şekilde:

– Sizi buraya getiren nedir? Şu yanındaki yabancıyı, zayıflarımızın inançlarını bozması için mi getirdin?! Senin bir daha böyle bir şey yaptığını görmeyeyim! Eğer canınızı seviyorsanız hemen buradan gidin, dedi. Firâsetle hareket eden Mus’ab ona:

– Biraz oturup söyleyeceklerimi dinler misin? Sen akıllı bir kimsesin, beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen kabul etmezsin, dedi. Üseyd:

– Yerinde bir söz söyledin! dedikten sonra, mızrağını yere saplayıp onlarla oturdu. Mus’ab İslâm’ı anlatıp Kur’ân-ı Kerîm okudu.

Üseyd Kur’ân-ı Kerîm’i dinlediği zaman, daha konuşmaya başlamadan önce yüzünde İslâm’ın nûru parladı ve kalbi İslâm’a yumuşadı. Kur’ân-ı Kerîm hakkında da:

– Bu, ne kadar güzel, ne kadar yüce bir söz! diyerek Müslüman oldu.

Bir müddet sonra Saʻd bin Muâz da kızgın bir şekilde yanlarına geldi, aynen Üseyd gibi o da Mus’ab’ı dinleyerek Müslüman oldu. Sonra kabilesinin yanına gelerek:

– Ey Abdüleşhel oğulları! Beni nasıl bilirsiniz, diye sordu. Onlar:

– Sen bizim büyüğümüz, görüşçe üstünümüz ve iyi bir yöneticimizsin, dediler. Bunun üzerine Sa’d bin Muaz:

– Siz Allah’a ve Resûlüne îmân edinceye kadar, erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun, dedi. O gün akşama kadar Abdüleşhel oğulları mahallesinde Müslüman olmayan kimse kalmadı. (İbn-i Hişam, II, 43-46; İbn-i Sa’d, III, 604-605; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ğâbe, I, 112-113)

Allah Resûlü, Medîne’ye olduğu gibi diğer bölgelere de ashâbından uygun gördüğü kimseleri tebliğci olarak göndermekteydi. Bir gün sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate dönüp:

“– Ey Muhâcir ve Ensâr! Yemen’e hanginiz gider?” diye sordu. Hz. Ebûbekir:

– Ben giderim yâ Resûlallâh, dedi. Efendimiz sustu, ona cevap vermedi.

“– Ey Muhâcir ve Ensâr! Yemen’e hanginiz gider?” diye tekrar sordu. Bu kez Hz. Ömer kalkıp:

– Ben giderim yâ Resûlallâh, dedi. Peygamberimiz yine sustu, ona da cevap vermedi. Sonra:

“– Ey Muhâcir ve Ensâr! Yemen’e hanginiz gider?” diye üçüncü kez sorunca, bu kez de Muaz bin Cebel kalkıp:

– Ben giderim yâ Resûlallâh! dedi. Allah Resûlü:

“– Ey Muaz, bu vazife senindir!” dedi. Sonra Bilâl’e dönüp:

“– Ey Bilal! Bana sarığımı getir” buyurdu. Sarık getirilince, onu Muaz’ın başına sardı ve:

“– Sana bir dâva geldiğinde nasıl ve neye göre hüküm verirsin?” diye sordu. Muaz:

– Allah’ın Kitâbı’na göre hüküm veririm, dedi. Efendimiz:

“– Eğer Allah’ın Kitâbı’nda aradığın hükmü bulamazsan neye göre hüküm verirsin?” diye sordu. Muaz:

– Resûlullâh’ın o husûstaki sünnetine göre hüküm veririm, dedi. Efendimiz:

“– Eğer Allah’ın Resûlü’nün sünnetinde de bir hüküm bulamazsan ne yaparsın?” diye sorunca Muaz:

– O zaman ben de kendi içtihadımla hüküm veririm, dedi. Bunun üzerine Allah Resûlü, elini Muaz bin Cebel’in göğsüne koyarak:

“– Resûlü’nün elçisini, Resûlü’nün hoşnut olacağı şeye muvaffak kılan Allah’a hamd olsun” buyurdu. (İbn-i Hanbel, V, 230; İbn-i Sa’d, III, 584; Diyarbekrî, II, 142)

Sevgili Peygamberimiz Yemen tarafına Hz. Muaz’dan başka Hz. Ali’yi de göndermiştir. Hz. Ali diyor ki:

Yemen’den birkaç kişi Peygamber Efendimiz’e gelerek:

– Yâ Resûlallâh! Bize dinimizi öğretecek, aramızda Allah’ın Kitâbı’yla hükmedecek kimseler gönder, dediler. Allah Resûlü bana:

“– Ey Ali, Yemen halkına sen git, onlara sünnetleri öğret, aralarında Allah’ın Kitâbı’yla hükmet” buyurdu:

– Ya Resûlallâh, ben genç ve tecrübesizim, bilemediğim konularla karşılaşabilirim, dedim. Bunun üzerine Efendimiz elini sadrıma koydu ve:

“– Git! Allah kalbine doğru hükmü ilkâ edecek ve diline sebât verecektir” buyurdu. Resûlullâh’ın bu sözlerinden sonra şu ana kadar verdiğim hükümlerde hiçbir zaman şüpheye düşmedim. (İbn-i Mâce, Ahkâm, 1; Hâkim, III, 146)

Ashâb-ı kirâm, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in gönderdiği yerlere seve seve gidiyor, hatta bu uğurda canlarını bile fedâ ediyorlardı. Bunun en üzücü misalleri Reci’ ve Bi’r-i Maûne hâdiselerinde yaşanmış, çevre kabilelerden gelen talebe binâen Efendimiz’in gönderdiği Kur’ân muallimleri pusuya düşürülerek şehid edilmişlerdi. (Buhârî, Megâzî, 28; İbn-i Hanbel, II, 294; III, 210)

Resûlullâh’ın yaptığı gibi, Râşid Halîfeler de kendi dönemlerinde ihtiyaç olan bölgelere dâvetçi ve muallimler göndermişlerdir. Mesela Hz. Ömer, Şam vâlisinden gelen talep üzerine Muaz bin Cebel, Ubâde bin Sâmit ve Ebü’d-Derdâ’yı oraya Kur’ân-ı Kerîm’i ve dînin ahkâmını öğretmek üzere göndermiş, kendilerine:

– Tebliğ ve tâlime Humus şehrinden başlayın. İnsanları farklı istidatlarda bulacaksınız. Bazıları vardır ki çok çabuk kavrar. Böylelerini tesbit ettiğinizde insanların bir kısmını Kur’ân öğrenmeleri için onlara yönlendirin. Humus’ta belli bir ilerleme kaydettikten sonra biriniz orada kalsın, biriniz Şam’a, diğeriniz de Filistin’e gitsin, tavsiyesinde bulunmuştur.

Bunlar Humus’ta bir süre birlikte hizmet ettikten sonra Ubâde orada kalmış Ebü’d-Derdâ Şam’a, Muaz bin Cebel de Filistin’e gitmiştir. Muâz Filistin’de vebâdan vefât edince bu sefer Ubâde oraya gelmiştir. Ebü’d-Derdâ ise hayatının sonuna kadar Şam’da kalmıştır. (İbn-i Sa’d, II, 357)

Burada dikkat çeken nokta bu kıymetli tebliğcilerin gittikleri yerde vefât edinceye kadar hizmet etmeleri ve Medine’ye geri dönmemeleridir. O günlerle alâkalı bir hâtırayı Ebû İdris el-Havlânî şöyle anlatır:

Şam mescidine girmiştim. Orada güler yüzlü bir delikanlı ve etrâfına toplanmış bir grup insan dikkatimi çekti. Bir konuda görüş ayrılığına düştüklerinde hemen o delikanlıya başvuruyor ve fikrini kabulleniyorlardı. Bu gencin kim olduğunu sordum:

Muâz bin Cebel’dir, dediler.

Ertesi gün erkenden mescide koştum. Baktım ki o genç benden evvel gelmiş namaz kılıyor. Namazını bitirinceye kadar bekledim sonra önüne geçerek selâm verdim ve:

– Allah’a yemin ederim ki ben seni seviyorum, dedim...” (Muvatta’, Şaar, 16)

Hulefâ-i Râşidîn’den sonra kurulan İslâm devletleri, fethettikleri bölgelerin halklarını İslâmlaştırmak için Allah Resûlü’nün tebliğ siyâsetini tâkip ederek bir iskân politikası çerçevesinde tebliğci ve dâvetçiler göndermişlerdir.[1]

Vedâ hutbesinde Allah Resûlü’nü dinleyen yüz yirmi bin sahabiden Mekke ve Medine hudutları içinde vefat edip oraya defnedilenlerin sayısı yirmi bini geçmemektedir. Bunun hâricindeki yüz bin sahâbi, Fahr-i Kâinât Efendimiz’den aldıkları mânevî heyecan ve aşkla Allah’ın dinini dünya üzerindeki bütün insanlara ulaştırma sevdâsıyla yollara düşmüş, uzak yakın demeden dünyanın her tarafına yayılmışlardır. Bu ilâhî ve lâhûtî sevdânın tutuşturduğu gönüller, bulundukları her beldede birer manevî meş’ale olmuş, Peygamber Efendimiz’in üsve-i hasenesinden taşıdıkları örnek hâl ve davranışlarıyla insanları çağlar boyu irşad etmişlerdir. Bugün dünya insanlarının pek çoğu Yüce Yaratıcı’nın dâvetine muhtaç ve susuz bir şekilde beklemektedir. Allah Resûlü’nün ve ashâb-ı kiramın yolundan yürüyen tebliğciler ve muallimler ordusu, bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmalıdır.

Dipnot:

[1] Resûlullâh’ın bu uygulamasını kendisine örnek alan Osmanlı Devleti de benzer bir siyâset gütmüş ve bu gâyeyle daha çok dervişleri ve âlimleri göndermiştir. Yeni fethedilen bölgelere gönderilen bu kişilere yerleşecekleri mekânlar gösterilmiş, birçok defâ bazı köy ve beldeler kendilerine temlik edilmiştir. Yeni fetholunan yerlere giderek buralardaki birçok bölgeye adını veren, tekke ve zâviyeler kuran ve zamanla bulundukları yerleri ilim ve irfân merkezleri hâline getiren dervişler, bölge halkının İslâmlaşmasında büyük bir vazîfe icra etmiştir. Meselâ 1523 senesinde 7.017 nüfuslu Trabzon’un Müslüman nüfus oranı % 14,3 idi. Bu nisbet oraya gönderilen Müslümanların tebliğ faaliyetleri sâyesinde 1553’te %46,7’ye, 1583’te ise %53,62’ye yükselmiştir. Daha sonraki yıllarda da bu oran artarak devam etmiştir. (Gülfettin Çelik, s. 88)

 

Kaynak: Üsve-i Hasene 2, Erkam YayınlarıEtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Hz. MUHAMMED Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 10 7 1 2 20 5 23 +15
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 +12
3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 +7
4 Beşiktaş 10 6 3 1 20 17 19 +3
5 Göztepe 10 3 1 6 16 10 15 +6
6 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 +5
7 Gaziantep FK 10 3 1 6 15 13 15 +2
8 Başakşehir FK 11 4 4 3 17 16 15 +1
9 Kasımpaşa 11 4 4 3 13 13 15 0
10 Fatih Karagümrük 10 3 2 5 17 11 14 +6
11 Yeni Malatyaspor 10 3 3 4 11 13 13 -2
12 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2
13 Trabzonspor 10 3 4 3 12 15 12 -3
14 Hatayspor 8 3 2 3 7 12 12 -5
15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5
16 Sivasspor 9 2 4 3 8 11 9 -3
17 BB Erzurumspor 10 2 5 3 11 17 9 -6
18 Kayserispor 10 2 5 3 6 12 9 -6
19 Gençlerbirliği 10 2 6 2 8 17 8 -9
20 Denizlispor 9 1 5 3 8 16 6 -8
21 MKE Ankaragücü 8 0 6 2 7 15 2 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 +6
2 Ankara Keçiörengücü 11 6 2 3 18 9 21 +9
3 Tuzlaspor 11 6 2 3 19 16 21 +3
4 Samsunspor 11 5 1 5 15 9 20 +6
5 Giresunspor 12 5 2 5 16 13 20 +3
6 Adana Demirspor 10 5 2 3 19 9 18 +10
7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 +6
8 Altay 11 5 4 2 17 11 17 +6
9 Bursaspor 12 4 6 2 20 22 14 -2
10 Balıkesirspor 11 4 5 2 12 15 14 -3
11 Menemenspor 11 3 4 4 12 15 13 -3
12 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5
13 Ümraniyespor 12 3 5 4 14 20 13 -6
14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 +3
15 Bandırmaspor 12 3 6 3 14 15 12 -1
16 Boluspor 11 2 5 4 11 14 10 -3
17 Ankaraspor 11 2 7 2 7 17 8 -10
18 Eskişehirspor 12 0 8 4 5 24 1 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 13 10 2 1 33 11 31 +22
2 Turgutluspor 13 9 4 0 15 17 27 -2
3 Van Spor 13 7 2 4 20 13 25 +7
4 Sakaryaspor 12 6 2 4 18 13 22 +5
5 Serik Belediyespor 13 5 2 6 19 13 21 +6
6 Karacabey Belediyespor 13 6 4 3 18 12 21 +6
7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 +6
8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 +3
9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 4 3 23 16 18 +7
10 Kırklarelispor 12 4 2 6 10 4 18 +6
11 1922 Konyaspor 13 5 6 2 17 12 17 +5
12 Pazarspor 10 5 4 1 19 17 16 +2
13 Bodrumspor 13 4 6 3 26 22 15 +4
14 Sivas Belediyespor 12 3 4 5 18 18 14 0
15 Kastamonuspor 13 3 7 3 12 21 12 -9
16 Mamak FK 12 3 7 2 10 25 11 -15
17 Pendikspor 12 3 8 1 14 18 10 -4
18 Elazığspor 12 4 7 1 14 21 10 -7
19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 7 0 8 17 9 -9
20 Kardemir Karabükspor 13 0 11 2 3 36 1 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 12 9 1 2 16 5 29 +11
2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 +14
3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 +3
4 Edirnespor 12 6 4 2 18 15 20 +3
5 Ofspor 11 5 2 4 18 14 19 +4
6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 +2
7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 5 2 16 11 17 +5
8 Belediye Derincespor 12 4 3 5 15 11 17 +4
9 Artvin Hopaspor 12 5 6 1 19 24 16 -5
10 Nevşehir Belediyespor 12 4 6 2 12 13 14 -1
11 Çankaya FK 10 4 5 1 9 11 13 -2
12 Payasspor 12 3 6 3 14 17 12 -3
13 Kızılcabölükspor 12 3 6 3 15 20 12 -5
14 1877 Alemdağspor 12 3 6 3 15 23 12 -8
15 Antalya Kemerspor 12 1 7 4 11 22 7 -11
16 Manisaspor 12 1 7 4 8 19 7 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/12/2020 Fatih Karagümrük vs Çaykur Rizespor
 06/12/2020 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 06/12/2020 Denizlispor vs Fenerbahçe
 07/12/2020 Trabzonspor vs Sivasspor
 09/12/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 09/12/2020 Hatayspor vs BB Erzurumspor
 11/12/2020 Kasımpaşa vs Denizlispor
 12/12/2020 Hatayspor vs Fatih Karagümrük
 12/12/2020 Çaykur Rizespor vs Göztepe
 12/12/2020 Kayserispor vs Trabzonspor
 12/12/2020 Kayserispor - Trabzonspor Kayserispor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Trabzonspor yenilmez
 12/12/2020 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 12/12/2020 MKE Ankaragücü - Konyaspor MKE Ankaragücü ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Konyaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/12/2020 Altınordu vs Ankara Keçiörengücü
 06/12/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
 08/12/2020 Bandırmaspor vs Bursaspor
 08/12/2020 Eskişehirspor vs Tuzlaspor
 08/12/2020 Samsunspor vs Menemenspor
 09/12/2020 Ankara Keçiörengücü vs Giresunspor
 09/12/2020 Adana Demirspor vs Altınordu
 09/12/2020 Altay vs Ankaraspor
 10/12/2020 Ümraniyespor vs Boluspor
 10/12/2020 Ümraniyespor - Boluspor Boluspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Ümraniyespor yenilmez
 10/12/2020 Ümraniyespor - Boluspor Ümraniyespor ligde evindeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Boluspor yenilmez
 12/12/2020 Balıkesirspor - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Balıkesirspor yenilmez
 12/12/2020 Bursaspor - Samsunspor Samsunspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Samsunspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/12/2020 Elazığspor vs Karacabey Belediyespor
 09/12/2020 Etimesgut Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 09/12/2020 Kardemir Karabükspor vs Van Spor
 09/12/2020 Kastamonuspor vs Eyüpspor
 09/12/2020 Mamak FK vs Kırşehir Belediyespor
 09/12/2020 Pendikspor vs Bodrumspor
 09/12/2020 Serik Belediyespor vs Pazarspor
 09/12/2020 Sivas Belediyespor vs 1922 Konyaspor
 09/12/2020 Turgutluspor vs Kırklarelispor
 13/12/2020 Van Spor vs Turgutluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/12/2020 Çankaya FK vs Ofspor
 10/12/2020 Fatsa Belediyespor vs 1928 Bucaspor
 10/12/2020 Antalya Kemerspor vs Arnavutköy Belediye
 10/12/2020 Çankaya FK vs 1877 Alemdağspor
 10/12/2020 Diyarbekirspor vs Payasspor
 10/12/2020 Edirnespor vs Manisaspor
 10/12/2020 Kızılcabölükspor vs Nevşehir Belediyespor
 10/12/2020 Ofspor vs Belediye Derincespor
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI