beylikdüzü escort istanbul escort ümraniye escort
Bugun...MALAZGİRT SAVAŞI'NIN NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÖNEMİ

Malazgirt Savaşı kaç yılında, nerede ve kimler arasında olmuştur? Malazgirt Meydan Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Malazgirt Meydan Savaşı’nın Türk tarihi açısından önemi nedir?

facebook-paylas
Güncelleme: 27-07-2020 12:21:44 Tarih: 27-07-2020 11:42

MALAZGİRT SAVAŞI'NIN NEDENLERİ, SONUÇLARI  VE ÖNEMİ

 
 

Malazgirt Savaşı kaç yılında, nerede ve kimler arasında olmuştur? Malazgirt Meydan

Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? Malazgirt Meydan Savaşı’nın Türk tarihi

açısından önemi nedir?

Malazgirt Meydan Savaşı, 26 Ağustos 1071’de, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans

(Doğu Roma) arasında gerçekleşen savaştır. Sultan Alparslan’ın zaferi ile sonuçlanan

Malazgirt Savaşı, “Türklere Anadolu’nun kapılarını kesin olarak açan savaş”

olarak bilinir.

Büyük Selçuklu Devleti’nin temellerinin atıldığı Dandanakan Savaşı’ndan (1040)

sonra Merv şehrinde toplanan büyük kurultayda alınan kararlar çerçevesinde batı

yönünde büyük fetih hareketleri başladı.

 

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI’NIN NEDENLERİ

 

Anadolu’nun bir Türk yurdu haline getirilmesi için yapılan akınlar sırasında

Doğu Roma imparatorluğu’nun (Bizans) başına geçen Romen Diyojen, gittikçe artan

Türk fetihlerini

durdurmak amacıyla büyük bir orduyla Mart 1068’de Anadolu seferine çıktı.

Ardından yapılan iki seferde kesin başarı kazanılamadı.

 

MALAZGİRT’E DOĞRU

 

Bunun üzerine İmparator Romen Diyojen, doğrudan İran’a ulaşıp Selçuklu başkentini

ele geçirerek sorunu kökünden halletmek için öncekilerden daha güçlü bir orduyla yola çıktı.

200 bin kişilik ordu Peçenek, Uz, Kıpçak ve Hazar Türkleri ile İslav, Alman, Bulgar, Frank,

Ermeni ve Gürcülerden oluşturuldu ve güçlü silahlarla donatıldı. Bu sırada Selçuklu

Sultanı Alparslan Suriye’de idi.

 

MALAZGİRT SAVAŞI ÖNCESİ

 

Sultan Alparslan, Fatimîler ile meşgul iken gelen Bizans elçisi İmparatorun Menbiç’e

karşılık Ahlat ve Malazgirt’in iadesini istediğini bildirdi. Bizans İmparatorunun büyük bir

orduyla ilerlediği haber alan Sultan, elçiyi sert bir cevapla geri gönderdikten sonra seferini

yarıda kesip Musul’a yöneldi, yorgun ve yaşlı askerlerini terhis ederek taze kuvvetlerle

Anadolu’ya geçti. Silvan’da iken İmparatorun Malazgirt Kalesi’ni zaptedip halkı kılıçtan

geçirdiğini öğrenince Ahlat’a doğru yola çıktı. İmparatorun arkasını güvence altına almak

amacıyla Ahlat’a gönderdiği birlikler Ahlat Selçuklu Garnizonu kumandanı Emîr Sunduk

tarafından bozguna uğratıldı.

 

AYNI İDEALE HİZMET EDEN ORDU

 

Çeşitli milletlerden oluşması sebebiyle birlikten mahrum 200 bin kişilik Bizans ordusuna

karşılık Selçuklu ordusu aynı ideale hizmet eden yaklaşık 50 bin kişilik Müslüman

Türklerden ibaretti. Sultan Alparslan’ın beraberinde Gevherâyin, Afşin, Sav Tegin,

Sunduk ve Ay Tegin gibi Anadolu’yu ve Bizans’ı iyi tanıyan tecrübeli akıncı beyleriyle

Artuk, Tutak, Dânişmend, Saltuk, Mengücük, Çavlı, Çavuldur ve Porsuk gibi

Selçuklu devletinin değerli emîrleri bulunuyordu.

 

SULTAN ALPARSLAN’IN TUZAĞI

 

Alparslan, öncü savaşlarından sonra Ahlat’tan ayrılarak Ahlat-Malazgirt arasındaki

Rahve ovasında karargâhını kurdu ve askerlerini tepelere yerleştirip ovayı kontrolü

altına aldı. Bizans ordusunun büyüklüğü sebebiyle meydan savaşına girişmeye henüz

karar vermediğinden görünüşte barış teklifinde bulunmak, gerçekte ise düşmanın

durumunu tespit etmek için İmparatora bir elçilik heyeti gönderdi. İmparator,

Sultan Alparslan’ın bu elçilik heyetini köşeye sıkıştığı için gönderdiğini zannederek

teklifi reddetti. Bunun üzerine Sultan Alparslan ordusunu savaş düzenine geçirip

süvarilerini vadide pusuya yatırdı. Bizzat kumanda edeceği 4 bin kişilik hassa

askerini merkez hattına yerleştirdi. Bir süre sonra, merkez hattında Romen Diyojen

olmak üzere Nikephoros Bryennios, Aliattes ve Andronikos Dukas gibi kumandanların

yer aldığı Bizans ordusunun da savaş düzenine girmesiyle iki ordu karşı karşıya geldi.

 

CUMA HUTBESİNDE SULTAN ALPARSLAN’A DUA

 

Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh, İslâm dünyasının yakından ilgilendiği

Malazgirt Muharebesi’nin Sultan Alparslan tarafından kazanılması hazırladığı

dua metninin Cuma namazında bütün İslâm ülkelerindeki minberlerden

okutulmasını emretti.

 

SULTAN ALPARSLAN’IN MALAZGİRT KONUŞMASI

 

Cuma günü öğleye kadar orduyu denetleyen ve kumandanlarına son direktiflerini

veren Alparslan, ordusuyla birlikte Cuma namazını kıldıktan sonra “Ölürsem kefenim

olsun” dediği beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıktı ve şu konuşmayı yaptı:

“Ben, Müslümanların camilerde bizim için dua etmekte oldukları bu saatlerde

düşmanın üzerine atılmak istiyorum. Galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç

gerçekleşmiş olur,  yenilirsek şehid olarak cennete gideriz.

Bugün burada ne emreden bir sultan

ne de emir alan bir asker var; ben de içinizden biri olarak sizinle birlikte

savaşacağım; benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler, istemeyenler

serbestçe geri dönebilirler.” Sultan Alparslan, bu ünlü konuşmasının ardından

ilk hücumu başlattı.

 

 

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI NASIL KAZANILDI?

 

Şiddetli çarpışmaların ardından Sultan Alparslan’ın bizzat yönettiği Kurt Kapanı

(Turan, Hilal Taktiği) taktiği ile Bizans ordusu çembere alındı. Öte yandan Bizans

ordusunda

savaşan Peçenek, Uz, Kıpçak (Türkleri) askerleri Selçuklu tarafına geçti. Neticede

öğle vaktinden geceye kadar devam eden bu meydan savaşında Bizans ağır bir

yenilgiye uğradı. Ordunun büyük bir kısmı kılıçtan geçirildi, İmparator ve çok sayıda

general esir alındı, askerlerin ancak bir bölümü kaçarak canlarını kurtarabildi.

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI’NIN SONUÇLARI

Sultan Alparslan İmparatora bir savaş esiri değil bir konuk hükümdar muamelesi

yaptı. İki hükümdar arasında geçen müzakereler sonunda bir barış antlaşması

imzalandı. Buna göre,

1. İmparator kurtuluş akçesi olarak 1,5 milyon altın verecek.

2. Bizans Devleti her yıl Selçuklu’ya 360.000 altın vergi ödeyecek.

3. Bizans’ın elinde bulunan bütün İslâm esirleri serbest bırakılacak.

4. Bizans gerektiğinde Selçuklu’ya askerî yardımda bulunacak.

5. İmparator kızlarından birini sultanın oğluna nikâhlayacak.

6. Antakya, Urfa, Menbiç ve Malazgirt Selçuklu’ya bırakılacak.

 

ROMEN DİYOJEN’İN HAZİN SONU

 

Barış antlaşmasının imzalanmasından bir gün sonra Sultan Alparslan, Romen

Diyojen’i İstanbul’a uğurladı. Ancak Bizans Senatosu, mağlûbiyet haberini alınca

Romen Diyojen’i tahttan indirip yerine VII. Mikhail Dukas’ı İmparator ilân etti.

Bizans kuvvetleri tarafından teslim alınan Romen Diyojen getirildiği Kütahya’da

gözlerine mil çekilerek hapse atıldı; ertesi yıl da Kınalıada zindanında öldü.

 

 

MALAZGİRT SAVAŞI’NIN YANKILARI

 

Savaştan sonra İsfahan’a giden Alparslan, Abbâsî halifesi ve bütün İslâm

hükümdarlarına fetihnâmeler göndererek kazandığı zaferi müjdeledi. Bu haber ulaştığı

her yerde büyük coşkuyla karşılandı ve bütün Müslümanlar üzerinde derin bir etki

meydana getirdi. Halife Kāim-Biemrillâh, Alparslan’a değerli armağanlarla birlikte özel

bir mektup göndererek kazandığı zaferden dolayı onu kutladı ve ona çeşitli unvanlar

verdi. Diğer İslâm memleketleri hükümdarları da Alparslan’ı özel heyetlerle değerli

armağanlar ve tebriknâmeler gönderip kutladı. Ayrıca devrin şair ve edipleri sultan

hakkında kasideler, çeşitli övgü yazıları kaleme aldı.

 

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI’NIN TÜRK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

 

Malazgirt Muharebesi Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından biri oldu.

Bu zafer sonunda, Bizans’ın bütün maddî imkânlarını kullanarak hazırladıkları

büyük ordu dağıldığından daha sonraki yıllarda Türkler önemli bir direnişle

karşılaşmadan kısa zamanda Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerledi ve fethettikleri

toprakları vatan edinip Saltuklu, Mengücüklü, Dânişmendli, Dilmaçoğulları,

Ahlatşahlar, Yinaloğulları, Çubukoğulları ve Artuklu devletlerini kurdu.

 

Kaynak: DİA’dan derlenmiştir.

 

 

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

 

 

SULTAN ALPARSLAN’IN TARİHE GEÇEN KONUŞMALARI

 

 

AHLAT NEREDEDİR?

 

 

MALAZGİRT NEREDEDİR?

 

 

PAYLAŞ:   

            

 

 

İLGİLİ YAZILAR

 Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER OSMANLI TARİHİ Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 26 15 3 8 59 28 53 +31
2 Başakşehir FK 26 15 3 8 50 25 53 +25
3 Galatasaray 26 14 4 8 44 20 50 +24
4 Sivasspor 26 14 5 7 47 29 49 +18
5 Beşiktaş 26 13 8 5 40 32 44 +8
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 43 +19
7 Fenerbahçe 26 11 8 7 46 34 40 +12
8 Göztepe 26 10 9 7 31 30 37 +1
9 Gaziantep FK 26 8 10 8 36 41 32 -5
10 Denizlispor 26 8 11 7 26 34 31 -8
11 Antalyaspor 26 7 10 9 29 43 30 -14
12 Gençlerbirliği 26 7 12 7 33 44 28 -11
13 Kasımpaşa 26 7 14 5 38 50 26 -12
14 Konyaspor 26 5 10 11 21 33 26 -12
15 Yeni Malatyaspor 26 6 13 7 38 40 25 -2
16 Çaykur Rizespor 26 7 15 4 26 44 25 -18
17 MKE Ankaragücü 26 5 13 8 23 45 23 -22
18 Kayserispor 26 5 14 7 28 62 22 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 28 15 5 8 38 23 53 +15
2 BB Erzurumspor 28 13 7 8 30 22 47 +8
3 Bursaspor 28 14 7 7 43 35 46 +8
4 Adana Demirspor 28 12 7 9 55 35 45 +20
5 Akhisarspor 28 12 7 9 36 31 45 +5
6 Fatih Karagümrük 28 11 7 10 40 34 43 +6
7 Altay 28 11 7 10 36 30 43 +6
8 Ümraniyespor 28 11 10 7 39 39 40 0
9 Giresunspor 27 10 9 8 30 33 38 -3
10 Keçiörengücü 28 8 9 11 21 22 35 -1
11 Balıkesirspor 28 8 9 11 30 33 35 -3
12 Menemenspor 28 9 11 8 32 38 35 -6
13 İstanbulspor 27 7 8 12 38 34 33 +4
14 Altınordu 28 7 11 10 32 39 31 -7
15 Boluspor 28 4 11 13 24 36 25 -12
16 Osmanlıspor FK 28 6 13 9 32 42 24 -10
17 Adanaspor 28 3 14 11 26 42 20 -16
18 Eskişehirspor 28 7 16 5 32 46 17 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 03/05/2020 Antalyaspor vs Alanyaspor
 03/05/2020 Denizlispor vs Trabzonspor
 03/05/2020 Fenerbahçe vs Sivasspor
 03/05/2020 Göztepe vs Gençlerbirliği
 03/05/2020 Kasımpaşa vs Çaykur Rizespor
 03/05/2020 Kayserispor vs Gaziantep FK
 03/05/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
 03/05/2020 MKE Ankaragücü vs Galatasaray
 03/05/2020 Yeni Malatyaspor vs Beşiktaş
 12/04/2020 Başakşehir FK - Galatasaray Galatasaray ligdeki son 10 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/03/2020 Eskişehirspor 1 - 4 Adana Demirspor
 16/03/2020 Altınordu 1 - 1 Balıkesirspor
 15/03/2020 Osmanlıspor FK 1 - 1 Giresunspor
 15/03/2020 Akhisarspor 0 - 0 BB Erzurumspor
 15/03/2020 Adanaspor 1 - 1 Keçiörengücü
 15/03/2020 Menemenspor 2 - 2 İstanbulspor
 15/03/2020 Hatayspor 2 - 0 Ümraniyespor
 14/03/2020 Bursaspor 1 - 1 Boluspor
 14/03/2020 Fatih Karagümrük 2 - 2 Altay
 12/04/2020 Ümraniyespor - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Ümraniyespor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/03/2020 Elazığspor 0 - 0 Ankara Demirspor
 18/03/2020 Van Spor 2 - 1 Ergene Velimeşe
 15/03/2020 Bodrumspor 0 - 1 Bandırmaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor 0 - 1 Niğde Anadolu FK
 15/03/2020 Ergene Velimeşe 0 - 3 Tuzlaspor
 15/03/2020 Van Spor 0 - 1 Sakaryaspor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor 0 - 3 Kastamonuspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor 0 - 1 Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Uşak Spor 3 - 0 Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/03/2020 Artvin Hopaspor 0 - 1 Sultanbeyli Bld.
 18/03/2020 Yomraspor 1 - 0 Serik Belediyespor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor 1 - 0 Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor 0 - 4 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor 0 - 0 Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. 2 - 2 Silivrispor
 15/03/2020 Çatalcaspor 1 - 1 24Erzincanspor
 15/03/2020 Tokatspor 1 - 2 1928 Bucaspor
 15/03/2020 Artvin Hopaspor 2 - 1 Çankaya FK
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI