darica escort korfez escort golcuk escort basiskele escort yahyakaptan escort degirmendere escort kartepe escort alikahya escort cayirova escort
Modabet
Meritroyalbet
Piabet
Slotbar
sekabet
vdcasino yeni giriş
escort sakarya adapazarı escort sakarya escort bayan sakarya escort webmaster forum
beylikdüzü escort istanbul escort ümraniye escort
taksim escort etiler escort mecidiyeköy escort beylikdüzü escort
izmir escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayan escort izmir izmir escort denizli escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan izmit escort
ankara escort ankara escort ankara escort
Bugun...M. Fendoğlu'nun Tarım Orman Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri konuşması

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) MALATYA MİLLETVEKİLİ MEHMET FENDOĞLU TARIM ORMAN BAKANLIĞI VE BAĞLI KURUMLARININ 2021 YILI BÜTÇELERİNİN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ TBMM GENEL KURUL KONUŞMASI.*

facebook-paylas
Güncelleme: 16-12-2020 03:14:23 Tarih: 16-12-2020 02:44

M. Fendoğlu'nun Tarım Orman Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri konuşması

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizleri, bizleri ekranları başında

izleyen yüce Türk milletini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bakanlığımıza bağlı kurumlarımızın bütçeleri üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

Sözlerime, son Türk devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleriyle başlamak istiyorum: "Kılıç ve saban; bu iki fatihten birincisi ikincisine daima yenildi. Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür. Eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasıydı biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık. Millî ekonominin temeli tarımdır." demiştir. Biz bu şiarla, 1969 yılından beri, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisinden Milliyetçi Hareket Partisine yani günümüze gelen süreçte Milliyetçi Hareket Partisinin en temel politikalarından biri tarımdır.

Cennet mekân Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş, yüce Türk milletine hedef göstermek için 9 ışık doktrinini miras bırakmıştır. 9 ışık doktrininin 9 ana ülküsünden biri de köycülüktür. Başbuğ'umuz Alparslan Türkeş, 9 ışık doktrinindeki köycülük ilkesinde şu ifadeleri tarihe not düşmüştür: Köyleri tarım kentleri hâlinde birleştirerek kalkındırmayı, köylünün tefecilerin elinden kurtarılması ve ihtiyacı olan kredi ve diğer yardımların sağlanması için kooperatifleşmeyi, bilhassa orman bölgesinde yaşayan köylüleri öncelikle ve hızla refaha kavuşturmak ve köylüye yatırım yapılmasını belirtmiştir. Başbuğ'umuzun bize bıraktığı mirası bugüne kadar onur ve şerefle taşıyıp getiren, kendi ikbal ve istiklalini, dünyevi istekleri elinin tersiyle iten, kendisini ülkesine, ülküsüne, davasına adayan bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, çatlamış ve kurumuş Anadolu topraklarının bağrından en ücra dağ köylerine, kısacası Anadolu'yu ana yurt yapan, mazisi 1071'e uzanan geleneğin temsilcileri olarak bizler, tarımın millî ekonominin temini olduğunun bilinciyle tarım politikalarında Hükûmetimizin aldığı kararları desteklerken, sahada uygulanması aşamasında ülkemizin, köylümüzün, çiftçimizin yararına olacak tavsiye ve temennilerimizi de belirtmekle mükellefiz.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tarım, istikbalin, hatta istiklalin teminatıdır.

Toprağın bereketi, birlik, dirlik ve güvenliğin farikasıdır. Toprağın dilini ve dimağını bilen birisiyim, çiftçilerimizin meselelerini, beklentilerini, hedeflerini yakından takip eden bir maziye ve müktesebata sahibim yani ben köylüyüm.

Tarlalara ekilen yalnızca tohum değildir; umuttur, hayaldir, yürektir, emektir, gönüldür.

İnsanoğlu binlerce yıl önce tarımı ilk bizim topraklarımızda yani Anadolu'da başlattı. Türkiye tarımsal bakımdan Avrupa'nın, dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Türkiye tarımda net ihracatçıdır. Tarımsal gayrisafi yurt içi hasıla 40 milyar dolar civarında, toplam gayrisafi hasılaya oranıysa yüzde 5'in üzerindedir. Tarımsal ürünlerin çeşitlendirilmesi, verim ve kalitenin artırılması, yerinde işlenerek katma değer elde edilmesi ve istihdam sağlanması, marka olarak pazarlanmasına dayalı temel tarımsal yapılanma oluşturularak yatırım ve teknolojiyi kırsal alanlara yöneltmek üzere katılımcı kalkınmayı destekleyecek, tarım-sanayi birlikteliğinin sağlandığı, kırsal cazibe birimleri olan tarım kentleri kurulmalıdır. Toprak veri tabanı oluşturulmalıdır. Erozyonla mücadele etkinleştirilmeli ve toprak yönetiminde koordinasyon güçlendirilmelidir. Tarım arazilerinin amaç dışı kullanılması önlenmelidir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin tarımsal üretim yapılmak üzere öncelikle taşınmazın bulunduğu yerlerdeki topraksız veya yeterli toprağı olmayan çiftçilere, bunların talep etmemesi üzerine diğer gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilmesi sağlanmalıdır.

Tohum en önemli konulardan biridir. Türkiye gelecek yıllara ve nesillere aktarabileceği bir millî tohum politikası ortaya koymalıdır. Bu nedenle Türkiye'de tarımın güçlenmesi için tohumculuk sektörünün desteklenmesi gerekmektedir. Başta gübre, yem, elektrik olmak üzere tarımsal girdilerin fiyatları yüksek oranda artmaktadır; çiftçilerimizin mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdileri uygun fiyatla alabilmesi sağlanmalıdır. Tarım, avcılık ve ormancılık sektörünün kredi borçları BDDK verilerine göre 2020 Ekim ayı itibarıyla 126,5 milyar liraya çıkmıştır. Bu kredilerin yüzde 4 oranındaki 5 milyarlık kısmı takiptedir. Üreticilere borçlarını ödeyebilecekleri bir yapılandırma imkânı verilmelidir. Tarımsal kredilerde faiz indirimi uygulanması ile hayvancılık sektöründe sıfır faizli kredi uygulamasına devam edilmesi sektöre önemli katkı sağlayacaktır. Organik nitelikli tarımsal üretim daha da teşvik edilmelidir. Havza bazlı ürünler, destekleme programı, bölgesel avantaj ve dezavantajları göz önüne alınarak yeniden düzenlenmelidir.

Hal yasasında yapılması gereken değişiklikler hakkında henüz somut adımlar atılmamıştır. Gıda güvenliği sağlanmalı, et ve süt ihtiyacımızın yurt içinde sürdürülebilir şekilde karşılanması, hayvan varlığımızın artırılması, niceliğin geliştirilmesi için suni tohumlama çalışmalarının yaygınlaştırılması, hayvancılık işletme ölçeklerinin büyütülmesine yönelik destekleme programları devam ettirilmelidir. Bu bağlamda yem bitkileri desteklemeleri de sürdürülmeli.

Mera tespit ve tahdit çalışmaları doğal yapıyı bozmadan hızla tamamlanmalı. Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisi piyasayı düzenleyecek müdahale kurumları olarak daha etkin bir şekilde yapılandırılmadır.

Bu kapsamda, Malatya'da çiftçilerimizin yanında olup kayısı alımını sağlayan Toprak Mahsulleri Ofisimize, Genel Müdürümüze ve Bakanımıza Malatyalı hemşehrilerim adına teşekkür ederim. Çiftçimiz üretim aşamasında ve sonrasında doğal afetlere maruz kalmaktadır. Birçok ilimizde meydana gelen don, dolu ve sel afetlerinden çiftçimiz büyük zarar görmüş, yaşanan afetler karşısında devletimiz hızla harekete geçerek yaraları sarmıştır.

Ülkemizde hâlen su varlık ve kaynaklarının korunması yönetimi konusunda yeterli mevzuat bulunmamaktadır; bu, çok önemli bir eksikliktir. Su kanunu acilen çıkarılmalıdır.

Değerli milletvekilleri,

Ormanlarımız millî servetimizdir.

Ağaç bir murat, ilahi bir sanattır.

Yedi yüz, sekiz yüz, bin yaşındaki ağaçlara bakınız, onlar eşsiz bir sanat eseridir yani ilahi sanattırlar.

Yeşil huzurun, huzur barışın temeli ve sembolüdür.

Orman temiz havadır, temiz hava ise sıhhattir.

Ormana uzanan el canımıza uzanan el gibidir. Orman ve ağaç güzelliğin simgesidir. Aşıkların otağı, hayvan ve haşeratın yatağıdır orman.

Herkesin bir düşmanı vardır.

Plansız kesim, tarla açma isteği, kontrol edilemeyen kıl keçileri, özellikle orman yangınları, anız yakmak, teröristlerin ihanetleri, ağaç sevgisinin toplumda düşük seviyelerde olması ormanın, ağacın ve yeşilin düşmanlarıdır.

Hadisi şerifimizin buyurduğu gibi, ağaç ayakta kaldığı müddetçe diken için sadaka-i cariye, devamlı sevaptır, sadakadır; "Sizden biriniz kıyametin kopacağını bilse bile elinde bir fidan varsa onu diksin." demiştir.

Değerli milletvekilleri, çiftçilerimizin sorunları vardır.

Bunların etap etap çözülmesi de memnuniyet vericidir.

Şu zorlu günlerde Hükûmetimizin çiftçilerimize yönelik adım adım aldığı kararlar yerindedir, değerlidir.

Üretim maliyetlerinin aşağılara çekilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi temennimdir.

Toprağı kucaklayan eller dualıdır; her takdirin ve övgünün üstündedir. Çiftçilerimiz toprağı sevdayla yoğurup emekle işleyendir.

Uyanan toprak, kırık ve kırgın düşleri nimet ve ihtişamıyla diriltecek; tertemiz niyetleri, engin bağrında tıpkı bir ana gibi kucaklayacaktır.

Kredi ekip borç biçmek geride kalmalıdır.

Türk çiftçisi hak ettiği seviyelere ulaştırılmalıdır ki yüce Türk devleti de bunu yapmaya muktedirdir.

Son olarak, atanmayı bekleyen ziraat, orman ve gıda mühendisleri, inşaat mühendisleri, veteriner hekimler, gıda, tarım, orman ve hayvancılıkla ilgili teknikerler için ihtiyaç nispetinde kadro açılmalıdır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; korona virüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet, hastanelerde tedavi görenlere Allah'tan şifa niyaz eylerim.

Gazi Meclisimizi ve milletimizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sadakatimiz devlete ve yüce Türk milletinedir.

 

Saygılarımla.

 

MalatyaDiyari.comEtiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 10 7 1 2 20 5 23 +15
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 23 +12
3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 20 +7
4 Beşiktaş 10 6 3 1 20 17 19 +3
5 Göztepe 10 3 1 6 16 10 15 +6
6 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 15 +5
7 Gaziantep FK 10 3 1 6 15 13 15 +2
8 Başakşehir FK 11 4 4 3 17 16 15 +1
9 Kasımpaşa 11 4 4 3 13 13 15 0
10 Fatih Karagümrük 10 3 2 5 17 11 14 +6
11 Yeni Malatyaspor 10 3 3 4 11 13 13 -2
12 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 12 -2
13 Trabzonspor 10 3 4 3 12 15 12 -3
14 Hatayspor 8 3 2 3 7 12 12 -5
15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 10 -5
16 Sivasspor 9 2 4 3 8 11 9 -3
17 BB Erzurumspor 10 2 5 3 11 17 9 -6
18 Kayserispor 10 2 5 3 6 12 9 -6
19 Gençlerbirliği 10 2 6 2 8 17 8 -9
20 Denizlispor 9 1 5 3 8 16 6 -8
21 MKE Ankaragücü 8 0 6 2 7 15 2 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 +6
2 Ankara Keçiörengücü 11 6 2 3 18 9 21 +9
3 Tuzlaspor 11 6 2 3 19 16 21 +3
4 Samsunspor 11 5 1 5 15 9 20 +6
5 Giresunspor 12 5 2 5 16 13 20 +3
6 Adana Demirspor 10 5 2 3 19 9 18 +10
7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 +6
8 Altay 11 5 4 2 17 11 17 +6
9 Bursaspor 12 4 6 2 20 22 14 -2
10 Balıkesirspor 11 4 5 2 12 15 14 -3
11 Menemenspor 11 3 4 4 12 15 13 -3
12 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5
13 Ümraniyespor 12 3 5 4 14 20 13 -6
14 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 +3
15 Bandırmaspor 12 3 6 3 14 15 12 -1
16 Boluspor 11 2 5 4 11 14 10 -3
17 Ankaraspor 11 2 7 2 7 17 8 -10
18 Eskişehirspor 12 0 8 4 5 24 1 -19
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 13 10 2 1 33 11 31 +22
2 Turgutluspor 13 9 4 0 15 17 27 -2
3 Van Spor 13 7 2 4 20 13 25 +7
4 Sakaryaspor 12 6 2 4 18 13 22 +5
5 Serik Belediyespor 13 5 2 6 19 13 21 +6
6 Karacabey Belediyespor 13 6 4 3 18 12 21 +6
7 Kırşehir Belediyespor 12 6 3 3 15 9 21 +6
8 Etimesgut Belediyespor 13 5 4 4 15 12 19 +3
9 Tarsus İdman Yurdu 12 5 4 3 23 16 18 +7
10 Kırklarelispor 12 4 2 6 10 4 18 +6
11 1922 Konyaspor 13 5 6 2 17 12 17 +5
12 Pazarspor 10 5 4 1 19 17 16 +2
13 Bodrumspor 13 4 6 3 26 22 15 +4
14 Sivas Belediyespor 12 3 4 5 18 18 14 0
15 Kastamonuspor 13 3 7 3 12 21 12 -9
16 Mamak FK 12 3 7 2 10 25 11 -15
17 Pendikspor 12 3 8 1 14 18 10 -4
18 Elazığspor 12 4 7 1 14 21 10 -7
19 Bayburt Özel İdare Spor 10 3 7 0 8 17 9 -9
20 Kardemir Karabükspor 13 0 11 2 3 36 1 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 12 9 1 2 16 5 29 +11
2 1928 Bucaspor 12 8 2 2 23 9 26 +14
3 Fatsa Belediyespor 12 6 3 3 12 9 21 +3
4 Edirnespor 12 6 4 2 18 15 20 +3
5 Ofspor 11 5 2 4 18 14 19 +4
6 Arnavutköy Belediye 11 5 3 3 11 9 18 +2
7 Yeşilyurt Belediyespor 12 5 5 2 16 11 17 +5
8 Belediye Derincespor 12 4 3 5 15 11 17 +4
9 Artvin Hopaspor 12 5 6 1 19 24 16 -5
10 Nevşehir Belediyespor 12 4 6 2 12 13 14 -1
11 Çankaya FK 10 4 5 1 9 11 13 -2
12 Payasspor 12 3 6 3 14 17 12 -3
13 Kızılcabölükspor 12 3 6 3 15 20 12 -5
14 1877 Alemdağspor 12 3 6 3 15 23 12 -8
15 Antalya Kemerspor 12 1 7 4 11 22 7 -11
16 Manisaspor 12 1 7 4 8 19 7 -11
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/12/2020 Fatih Karagümrük vs Çaykur Rizespor
 06/12/2020 Antalyaspor vs MKE Ankaragücü
 06/12/2020 Denizlispor vs Fenerbahçe
 07/12/2020 Trabzonspor vs Sivasspor
 09/12/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 09/12/2020 Hatayspor vs BB Erzurumspor
 11/12/2020 Kasımpaşa vs Denizlispor
 12/12/2020 Hatayspor vs Fatih Karagümrük
 12/12/2020 Çaykur Rizespor vs Göztepe
 12/12/2020 Kayserispor vs Trabzonspor
 12/12/2020 Kayserispor - Trabzonspor Kayserispor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Trabzonspor yenilmez
 12/12/2020 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Fenerbahçe yenilmez
 12/12/2020 MKE Ankaragücü - Konyaspor MKE Ankaragücü ligdeki son 8 maçında hiç kazanamadı  Konyaspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/12/2020 Altınordu vs Ankara Keçiörengücü
 06/12/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
 08/12/2020 Bandırmaspor vs Bursaspor
 08/12/2020 Eskişehirspor vs Tuzlaspor
 08/12/2020 Samsunspor vs Menemenspor
 09/12/2020 Ankara Keçiörengücü vs Giresunspor
 09/12/2020 Adana Demirspor vs Altınordu
 09/12/2020 Altay vs Ankaraspor
 10/12/2020 Ümraniyespor vs Boluspor
 10/12/2020 Ümraniyespor - Boluspor Boluspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Ümraniyespor yenilmez
 10/12/2020 Ümraniyespor - Boluspor Ümraniyespor ligde evindeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Boluspor yenilmez
 12/12/2020 Balıkesirspor - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Balıkesirspor yenilmez
 12/12/2020 Bursaspor - Samsunspor Samsunspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  Samsunspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/12/2020 Elazığspor vs Karacabey Belediyespor
 09/12/2020 Etimesgut Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 09/12/2020 Kardemir Karabükspor vs Van Spor
 09/12/2020 Kastamonuspor vs Eyüpspor
 09/12/2020 Mamak FK vs Kırşehir Belediyespor
 09/12/2020 Pendikspor vs Bodrumspor
 09/12/2020 Serik Belediyespor vs Pazarspor
 09/12/2020 Sivas Belediyespor vs 1922 Konyaspor
 09/12/2020 Turgutluspor vs Kırklarelispor
 13/12/2020 Van Spor vs Turgutluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 06/12/2020 Çankaya FK vs Ofspor
 10/12/2020 Fatsa Belediyespor vs 1928 Bucaspor
 10/12/2020 Antalya Kemerspor vs Arnavutköy Belediye
 10/12/2020 Çankaya FK vs 1877 Alemdağspor
 10/12/2020 Diyarbekirspor vs Payasspor
 10/12/2020 Edirnespor vs Manisaspor
 10/12/2020 Kızılcabölükspor vs Nevşehir Belediyespor
 10/12/2020 Ofspor vs Belediye Derincespor
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI