Bugun...HZ. ZÜBEYR’İN (A.S.) ÖLÜP DİRİLMESİ

Üzeyir Aleyhisselam’ın ölümü ve dirilmesi nasıl olmuştur? Kuran’da anlatılan ibretli kıssalardan Hz. Zübeyr’in (r.a.) yüz yıl ölü kalıp tekrar dirilmesi.

facebook-paylas
Güncelleme: 26-03-2020 00:51:43 Tarih: 25-03-2020 22:50

HZ. ZÜBEYR’İN (A.S.) ÖLÜP DİRİLMESİ

HZ. ÜZEYR'İN (A.S.) HAYATI

Yüz senelik bir ölümden sonra tekrar diriltilerek kıyâmetteki yeniden

yaratılışa misâl olan Hz. Üzeyr'in (a.s.) hayatı...

Hz. Üzeyr kimdir?

Hz. Üzeyr Tevrat'ı asıl hatırladı?

100 yıl sonra geri geldiğinde nasıl bir durum ile karşılaştı?

Hz. Üzeyr'in oğlu babası hakkında ne dedi?

 

Kısaca Hz. Üzeyr'in hayatı...

Hz. Üzeyr'in (a.s.) Hârûn -aleyhisselâm-’ın neslindendir.

Tevrât’ı ezberleyen sayılı kimselerdendi. Yahûdîlerce “Ezrâ” olarak bilinir.

Hazret-i Üzeyr’in peygamber olup olmadığı husûsunda Kur’ân-ı

Kerîm’de kesin bir bilgi yoktur.

Nitekim Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de:

“Üzeyr’in peygamber olup olmadığını bilemiyorum!..”

(Ebû Dâvûd, Sünnet, 13/4674 Ali el-Müttakî, XII, 81/34087)

buyurmuştur.

Kur’ân-ı Kerîm’de, sadece Allâh Teâlâ tarafından öldürülüp

yüz sene sonra tekrar diriltildiğinden bahsedilir.

 

YÜZ SENELİK BİR ÖLÜMDEN SONRA TEKRAR

 DİRİLTİYOR AMA NASIL?

 

Hazret-i Üzeyr’in yaşadığı devirde de azgınlık ve taşkınlıklarını

artıran İsrâîloğulları’na Allâh Teâlâ, belâ olarak Buhtünnasr’ı vermişti.

Buhtünnasr, Şam ve Ürdün bölgelerini istilâ etti.

Mescid-i Aksâ’yı yıktı.

Bağ ve bahçeleri harâb etti. Savunmasız insanları hunharca öldürüp,

genç ve işe yarar gördüğü kimseleri esîr olarak yanında götürdü.

Hazret-i Üzeyr de bunların arasındaydı.

Rivâyete göre Üzeyr -aleyhisselâm-, elli yaşında iken kaçarak

esâretten kurtuldu.

Bir merkeple Kudüs’e doğru yola çıktı.

Kudüs’e yaklaştığı sırada şehrin yıkık binâlarına, harâb olmuş

bağ ve bahçelerine bakarak mahzun oldu.

Karnı da iyice acıkmış olduğundan, merkebini bir ağaca

bağlayarak orada bir miktar  incir toplayıp yedi.

Üzüm sıkıp suyunu içti. Sonra bir ağacın altına oturdu.

Perişan ve harâb olmuş memlekete, çürümüş

tenlere, yığılmış  kemiklere ibretle baktı.

Hakk’ın kudretini tefekkür ederek, her şeyin yeniden

nasıl dirileceğini düşünürken uykuya daldı.

 

HZ ÜZEYİR İLE İLGİLİ AYETLER

 

Allâh Teâlâ buyurur:

 

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ

خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ يُحْيِـي

هـَذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللهُ مِئَةَ

عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ

بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى

طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى

حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى

العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

 

“Yâhut görmedin mi O kimseyi ki, evlerinin duvarları, çatılarının

üzerine çökmüş (alt-üst olmuş) bir kasabaya uğradı:

«–Ölümünden sonra Allâh bunları nasıl diriltir acabâ?!» dedi.

Bunun üzerine Allâh O’nu öldürüp yüz sene bıraktı

sonra tekrar diriltti:

«–Ne kadar kaldın?» dedi.

(O da:)

«–Bir gün, yahut daha az!» dedi.

Allâh O’na:

«–Hayır, yüz sene kaldın! Yiyeceğine ve içeceğine bak,

henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak. Seni insanlara bir

ibret kılalım diye (yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik).

Şimdi Sen kemiklere bak onları nasıl düzenliyor, sonra ona

nasıl et giydiriyoruz.» dedi.

(O etleri çürümüş, kemikleri parça parça olmuş merkep,

Allâh’ın emriyle tekrar dirildi.) Durum kendisi tarafından

anlaşılınca (Üzeyr):

«–Şimdi iyice biliyorum ki, Allâh her şeye kâdirdir!» dedi.”

(el-Bakara, 259)

 

HZ. ÜZEYR UYANDIĞINDA NELER YAŞANDI?

Üzeyr -aleyhisselâm-, uyuduğu zaman sabah vakti idi,

uyandığında ise güneş batmamıştı. Ancak geçen zaman,

yüz yıldı. Bu arada Buhtünnasr ölmüş, bütün esirler serbest

kalarak Kudüs’e dönmüşlerdi. Mescid-i Aksâ tâmir edilmiş

ve bütün şehir tekrar mâmur hâle gelmişti.

Üzerinde tahakkuk eden bu büyük tecellîlerin ardından Üzeyr

-aleyhisselâm- merkebine binerek Kudüs şehrine girdiğinde,

herşeyi değişmiş olarak buldu.

İnsanlar tanıdığı insanlar, binâlar da bildiği binâlar değildi.

Tahmînî olarak mahallesini aradı.

Bir evin önünde durdu.

Kapısında rastladığı kör ve kötürüm bir kadına:

–Üzeyr’in evi neresidir?” diye sordu.

Kadın hüzünle:

“–Üzeyr’in evi burasıdır, ama kendisi yüz yıl önce kayboldu.

Ben de onun câriyesiyim!” dedi.

Hazret-i Üzeyr:

“–Ben Üzeyr’im!” diyerek kendisini tanıttı ve başından

geçenleri nakletti.

Câriyesi çok sevindi ve eski hâline dönmesi için ondan

duâ etmesini taleb etti. Üzeyr -aleyhisselâm- da,

Cenâb-ı Hakk’ın kendisine verdiği nîmetlere şükrederek duâ etti.

Kadın, önceki sıhhatine ve eski hâline kavuştu.

Hazret-i Üzeyr, uyuyup vefât ettiği sırada 18 yaşında bir oğlu vardı.

Şimdi o, 118 yaşında ak sakallı bir ihtiyardı.

Bu ihtiyarın babası olan Üzeyr -aleyhisselâm- ise

50 yaşında bir kimseydi.

Oğlu babasını tanıyamadı:

“–Benim babamın sırtında hilâl şeklinde siyâh bir ben vardı!” dedi.

Üzeyr -aleyhisselâm-’ın sırtını açıp baktıklarında bu hilâl şeklindeki

siyâh beni gördüler.

Artık kimsenin Hazret-i Üzeyr hakkında şüphesi kalmadı.

Buhtünnasr, Kudüs’ü işgâl edip yağmaladığı zaman,

bütün Tevrât nüshalarını da yaktırmıştı. Bunun için

Üzeyr -aleyhisselâm-, dîni yeniden ihyâ etti.

 

ÜZEYR ALEYHİSSELAMA, YAHUDİLER NEDEN

-HAŞA- ALLAH'IN OĞLU DEDİLER?

İbn-i Abbâs’tan gelen rivâyete göre, Allâh Teâlâ İsrâîloğulları’nın

Tevrât’ı bırakıp hevâlarına uyduklarını görünce, Tevrât’ın içinde

bulunduğu sandığı onlardan aldı, Tevrât’ı da onlara unutturdu.

İsrâîloğulları buna çok üzüldüler. Bilhassa Üzeyr -aleyhisselâm-

Allâh’a çok ibâdet etti O’na yalvarıp yakardı.

Allâh’tan inen bir nûr, onun kalbine girdi. Unutmuş olduğu

Tevrât’ı hatırladı.

Ondan sonra Tevrât’ı yeniden İsrâîloğulları’na öğretti.

Daha sonra Tevrât’ın içinde saklandığı sandık bulundu.

İsrâîloğulları, Üzeyr -aleyhisselâm-’ın öğrettiği Tevrât’ın

aslına uygun olduğunu gördüler ve Üzeyr -aleyhisselâm-’a

olan sevgileri daha da ziyâdeleşti.

Bu büyük tecellîler karşısında Benî İsrâîl kavmi, daha sonraları

bâtıl bir akîdeye kayarak Üzeyr -aleyhisselâm-’a “Allâh’ın oğlu”

diyecek kadar ileri gittiler. (Taberî, Câmiu’l-Beyân, X, 143)

 

Âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ

النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ

ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

“Yahûdîler: «Üzeyr, Allâh’ın oğludur!» dediler.

 Hristiyanlar da: «Mesîh (Îsâ) Allâh’ın oğludur!» dediler.

Bu, onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir.

(Onlar, sözlerini) daha önce kâfir olmuş

kimselerin sözlerine benzetiyorlar.

Allâh onları kahretsin!

Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar.” (et-Tevbe, 30)

اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ

اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلـهًا وَاحِدًا لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

“(Yahûdîler) Allâh’ı bırakıp bilginlerini (hahamlarını

hristiyanlar) da râhiplerini ve Meryem oğlu Mesîh’i

(Îsâ’yı) rabler edindiler. Hâlbuki onlara, ancak tek ilâha

kulluk etmeleri emrolundu.

O’ndan başka ilâh yoktur.

O, bunların ortak koştukları şeylerden uzaktır.” (et-Tevbe, 31)

Her ne kadar bugünkü Yahûdîler Hazret-i Üzeyr’e “Allâh’ın oğlu”

yakıştırmasını kabûl etmeseler de, o zamanki bir grup Yahûdî,

Üzeyr -aleyhisselâm-’a karşı tâzîmde çok aşırıya gitmişler ve

içlerinden bazıları O’na bu isnadda bulunmuştur.

 

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Nebiler Silsilesi-3, Erkam Yayınları

 

 

 

            İLGİLİ YAZILAR

 
Bu haber 450 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER PEYGAMBERLER TARİHİ Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 25 15 3 7 49 24 52 +25
2 Trabzonspor 24 14 3 7 55 26 49 +29
3 Galatasaray 25 14 4 7 44 20 49 +24
4 Sivasspor 25 14 4 7 47 28 49 +19
5 Beşiktaş 25 13 8 4 40 32 43 +8
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 40 +18
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 40 +13
8 Göztepe 24 9 8 7 29 28 34 +1
9 Gaziantep FK 25 8 9 8 36 40 32 -4
10 Denizlispor 25 7 11 7 25 34 28 -9
11 Gençlerbirliği 24 7 11 6 32 42 27 -10
12 Antalyaspor 24 6 10 8 27 42 26 -15
13 Yeni Malatyaspor 24 6 11 7 36 35 25 +1
14 Çaykur Rizespor 24 7 13 4 25 40 25 -15
15 Konyaspor 25 4 10 11 20 33 23 -13
16 Kasımpaşa 25 6 14 5 36 50 23 -14
17 MKE Ankaragücü 25 4 13 8 21 44 20 -23
18 Kayserispor 25 4 14 7 26 61 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 26 14 4 8 35 21 50 +14
2 BB Erzurumspor 26 13 6 7 29 19 46 +10
3 Adana Demirspor 26 11 6 9 49 31 42 +18
4 Bursaspor 26 13 7 6 39 33 42 +6
5 Akhisarspor 26 11 7 8 33 29 41 +4
6 Altay 26 10 7 9 32 27 39 +5
7 Fatih Karagümrük 26 10 7 9 35 31 39 +4
8 Ümraniyespor 26 11 9 6 38 36 39 +2
9 Keçiörengücü 26 8 8 10 20 20 34 0
10 Balıkesirspor 26 8 8 10 28 29 34 -1
11 Giresunspor 25 9 9 7 28 32 34 -4
12 Menemenspor 26 9 11 6 29 35 33 -6
13 İstanbulspor 25 7 7 11 36 30 32 +6
14 Altınordu 26 6 11 9 29 38 27 -9
15 Osmanlıspor FK 26 6 13 7 30 40 22 -10
16 Boluspor 26 3 11 12 21 34 21 -13
17 Adanaspor 26 3 13 10 24 39 19 -15
18 Eskişehirspor 26 7 15 4 30 41 16 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 22 1 4 62 10 70 +52
2 Manisa FK 27 18 3 6 77 30 60 +47
3 Sancaktepe FK 27 16 7 4 50 21 52 +29
4 Hekimoğlu Trabzon 26 15 7 4 42 32 49 +10
5 İnegölspor 27 13 9 5 41 30 44 +11
6 Tarsus İdman Yurdu 27 14 12 1 44 37 43 +7
7 Afjet Afyonspor 27 12 11 4 44 30 40 +14
8 Pendikspor 27 11 10 6 39 38 39 +1
9 Sarıyer 27 10 10 7 33 33 37 0
10 Zonguldak Kömürspor 27 9 9 9 34 35 36 -1
11 Çorum FK 27 11 13 3 36 39 36 -3
12 Hacettepe Spor 27 11 14 2 37 47 35 -10
13 Kırklarelispor 26 8 10 8 24 38 32 -14
14 1922 Konyaspor 27 8 13 6 36 44 30 -8
15 Amed Sportif 27 7 13 7 28 44 28 -16
16 Başkent Akademi FK 26 7 15 4 32 41 25 -9
17 Gümüşhanespor 26 7 16 3 31 54 24 -23
18 Şanlıurfaspor 27 0 26 1 8 95 14 -87
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 26 16 4 6 49 23 54 +26
2 24Erzincanspor 27 14 4 9 46 21 51 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 27 13 6 8 39 27 47 +12
4 1928 Bucaspor 27 13 7 7 45 33 46 +12
5 Düzcespor 27 12 6 9 32 18 45 +14
6 Artvin Hopaspor 26 11 4 11 36 19 44 +17
7 Karaköprü Belediyespor 27 10 5 12 25 19 42 +6
8 Çatalcaspor 27 9 5 13 38 27 40 +11
9 Silivrispor 27 8 6 13 35 29 37 +6
10 Sultanbeyli Bld. 26 8 8 10 30 25 34 +5
11 Çankaya FK 27 9 11 7 32 35 34 -3
12 52 Orduspor FK 26 6 6 14 17 18 32 -1
13 Kızılcabölükspor 26 6 8 12 36 36 30 0
14 Yomraspor 26 7 10 9 25 30 30 -5
15 Şile Yıldızspor 27 6 10 11 23 28 29 -5
16 Erzin Spor Kulübü 27 6 11 10 27 33 28 -6
17 Tokatspor 27 1 22 4 15 64 7 -49
18 Manisaspor 27 1 23 3 16 81 0 -65
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/03/2020 Gençlerbirliği vs Antalyaspor
 11/03/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 13/03/2020 Kasımpaşa vs Göztepe
 13/03/2020 MKE Ankaragücü vs Çaykur Rizespor
 14/03/2020 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 14/03/2020 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 14/03/2020 Konyaspor vs Fenerbahçe
 15/03/2020 Kayserispor vs Yeni Malatyaspor
 15/03/2020 Trabzonspor vs Başakşehir FK
 15/03/2020 Trabzonspor - Başakşehir FK Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 15/03/2020 Galatasaray - Beşiktaş Galatasaray ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2020 Boluspor vs Adanaspor
 10/03/2020 Altay vs Hatayspor
 10/03/2020 BB Erzurumspor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2020 Balıkesirspor vs Bursaspor
 11/03/2020 Ümraniyespor vs Menemenspor
 11/03/2020 Giresunspor vs Keçiörengücü
 11/03/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
 11/03/2020 İstanbulspor vs Altınordu
 12/03/2020 Osmanlıspor FK vs Eskişehirspor
 11/03/2020 İstanbulspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
 12/03/2020 Osmanlıspor FK - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Osmanlıspor FK kazanır
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Altay ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Fatih Karagümrük yenilmez
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Fatih Karagümrük ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 15/03/2020 Hatayspor - Ümraniyespor Ümraniyespor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Ümraniyespor yenilmez
 15/03/2020 Adanaspor - Keçiörengücü Adanaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Keçiörengücü yenilmez
 15/03/2020 Menemenspor - İstanbulspor İstanbulspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  İstanbulspor yenilmez
 15/03/2020 Akhisarspor - BB Erzurumspor BB Erzurumspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/03/2020 Ankara Demirspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor vs Eyüpspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor vs Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor vs Kastamonuspor
 15/03/2020 Van Spor vs Sakaryaspor
 15/03/2020 Bodrumspor vs Bandırmaspor
 15/03/2020 Ergene Velimeşe vs Tuzlaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor vs Niğde Anadolu FK
 18/03/2020 Van Spor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/03/2020 Kızılcabölükspor vs 52 Orduspor FK
 15/03/2020 Artvin Hopaspor vs Çankaya FK
 15/03/2020 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 15/03/2020 52 Orduspor FK vs Karaköprü Belediyespor
 15/03/2020 Çatalcaspor vs 24Erzincanspor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor vs Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor vs 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor vs Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. vs Silivrispor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor - Erzin Spor Erzin Spor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kızılcabölükspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI