Bugun...GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR // YAZAN: RAMAZAN KESKİN

Selam, geleceği doğru tasarlayıp ve Allah’ın Kur’an’ında gösterdiği dosdoğru yolunda yürüyenlere olsun… Selam, dinine, diyanetine, vatanına, milletine, devletine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlere… Vesselam..

facebook-paylas
Güncelleme: 22-03-2020 23:36:54 Tarih: 22-03-2020 23:25

GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR // YAZAN: RAMAZAN  KESKİN

Yazan: Ramazan Keskin

 

Genç: Farsça bir isimdir. Hazine, define, sandık ve çekmece anlamlarına gelir.

Genç: Bu kelime Türkçede sıfat olarak kullanılır.

Genç: Yaşı ilerlememiş olan

Genç. Bitki ve hayvan için de kullanılır. Gelişmesini tamamlamamış olan anlamına gelir. Örneğin genç ağaç ve genç at gibi…

Genç: Gençlikteki özelliklerini koruyan, dinç.

Genç: Zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy.

Genç (mecaz): yeni gelişmekte olan, kısa bir geçmişi olan.

Genç: Delikanlı. Çocukluk çağından çıkmış genç erkek.

Genç: Zıddı ihtiyarlıktır.

İNSANIN GELİŞİMİ

İnsanın gelişimi şu merhalelerden oluşur:

1-      Süt çağı

Süt çağı doğuştan 2. yaşa kadar olan zamanı kapsar. Bu çağdaki çocuk tamamıyla anne- baba ve etrafındakilere bağlıdır. Gördüğü ve işittiği her şeyi taklit etmeye çalışır.

2-      Oyun çağı

Bu zaman dilimi 2 ile 8 yaşına kadar devam eder. Bu döneme ilk çocukluk ya da oyun çağı denir.

3-      Okul çağı

Bu çağ 5 ve 12 yaş arasını kapsar. Büyüme hızı ve fizyolojik süreçler bu dönemde gelişir.

4-      Ergenlik öncesi

Bu döneme çocukluğun son yılları ya da ergenlik öncesi denir. Bu dönem kızlarda ve erkeklerde değişkendir. 9 ve 14 yaşları arasını kapsar. Bu dönem çocukların dengesiz hareketlerinin başladığı bir dönemdir (serkeşlik).

5-      Ergenlik çağı

Ergenlik, çocukluk ile yetişkinlik arasında uzanan ve aşağı yukarı 13 ile 20 yaşları arasını kapsayan bir geçiş dönemidir. Ergenlik yılları en zor olan bir dönemdir. Beden fizyolojisini tamamlamıştır. Genellikle şu özellikleri gösterir.

a-      Hızla gelişen ve oranları değişen bedene uyum gösterme hali.

b-      Yaşıtlar arasında bir yer edinebilme durumu.

c-      Bir meslek seçme ve buna hazırlanmaya başlaması.

d-     Ekonomik bağımsızlığı güvence altına alma, hayatını kazanabileceği bir meslek sahibi olma yolunda çalışmak.

e-      Aileden bağımsızlığını kazanabilme gayretine girmek.

f-       Evlenme ve aile kurmaya hazırlanma.

g-      Yetişkinlerin sosyal statüsüne erişmeye gayret etmek.

h-      Uygun bir hayat felsefesi ile birlikte (inanç yönünden kendisini yetiştirme) düşüncesini geliştirme.

6-      Genç yetişkinlik çağı

Bu dönem yaklaşık olarak 18-35 yaşları arasını kapsar. Başlıca şu özellikleri gösterir.

a-      Bir eş seçme.

b-      Evlendiği kişi ile hayatını sürdürebilmesi için çaba göstermek.

c-      Anne- baba olma arzusu.

d-     Çocuk yetiştirmesi.

e-      Ev idare edebilme yeteneğini geliştirmesi.

f-       Geçimini sağlayabilecek bir iş sahibi olması.

g-      Sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmesi.

h-      Durumuna uygun bir sosyal grup içerisinde yer alması.

7-      Genç olgunluk çağı

Bu dönem 35 ile 55 yaş arasını kapsar.

a-      kendisinden sonra gelen nesillere rehberlik yapması.

b-      Kendisinden sonra gelen bu yeni nesle maddi ve manevi konularda onları bilgilendirip yönlendirmesi.

c-      Bu dönem kişinin anne ve babasının değerini anlamaya başlama dönemidir. Çünkü kendiside artık anne- baba olmuş bunun anlamını daha iyi anlayabilme konumundadır.

8-      Yaşlılığın ilk çağı

55-65 yaş aralığını kapsar. Olgunluk ve tecrübenin doruğa eriştiği zaman dilimi. (bu yaşa kadar adam olmamış biri bundan sonra adam olmaz)

9- Yaşlılık orta çağı

65-75 yaşları arasıdır. (halk deyimiyle artık işinin bittiği yaş)

10- Yaşlılık son çağı

75-99 bu yaş dönemi bedeni arızaların sıkça ortaya çıktığı bir çağdır. Zaman zaman başkasının yardımı olmadan kendi ihtiyaçlarını tek başına başaramayacağı bir çağdır. Beden ve akli muvazenesi her geçen gün zayıflayan bir dönemdir.

11- Son yaşlılık çağı

Bu dönem 99 ile 120 yaş arasını kapsayan bir dönemdir. (adeta bir sporcunun hedefine ulaşabilmesi için hızla yürümesi gibi ölüme doğru koşma çağıdır.) Kuranı Kerimin ifadesi ile (er zelil omur). Kişinin fizyolojik, psikolojik ve akli muvazenesi yönüyle geriye dönüş çağıdır. Yani çocuklaşma dönemidir. Allahım! Bizleri bu hale düşmekten muhafaza eyle. ölüm: insanın yok olması değil yeni bir hayatın başlangıcıdır. Esasında hayatı üç kelime ile özetlemek mümkündür.  İşte hayat: doğdu, yaşadı ve öldü. Kalanlara selam olsun. Gerçi onlarda arkadan gelip ilk gidenlere kavuşacaklardır. Dönüş Allah’adır.

 

GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR

Gençliğimiz geleceğimizdir. Geleceğimiz gençliğimizdir. Gençliği olmayan bir toplumun geleceği yoktur. Bu günümüzü yarınımıza taşıyacak olan gençlerimizdir. Gençlerimiz bize Allahın bir emanetidir. Allahın bize olan bu emanetini en iyi şekilde yetiştirmek ve onları birer  cennet genci olması için azami gayret göstermeliyiz. Büyüklerin gençlere karşı sorumluluğu vardır. Bu sorunluluk maddi ve manevi sorumluluktur. Gençlerin büyüklere karşı nasıl bir sorumlulukları varsa büyüklerin de gençlere karşı sorumlulukları vardır. Örnekle anlatacak olursak şöyle bir sıralama mümkündür:

1-      Aileyi yarına taşıyacak olan ailenin gençleridir. Maddi ve manevi mirasımızı yarına taşıyacak olanlar gençlerimizdir.

2-      İnancımızı yarına taşıyacak olan gençlerimizdir.

3-      Kültürümüzü örf, adet ve geleneklerimizi yarına taşıyacak olan gençlerimizdir.

4-      Tarihi mirasımızı yarınki nesillere aktaracak olan gençlerimizdir.

5-      Şirketimizi, derneğimizi, vakfımızı, cemiyetimizi ve cemaatimizi yarına taşıyacak olan gençlerimizdir.

6-      Vatanımızı savunacak ve onu her türlü olumsuzluklara karşı koruyacak olan gençlerimizdir.

7-      Ümmetimizi savunacak olan gençlerimizdir.

8-      İnsanların hakkını hukukunu, hayvanlarını hukukunu ve tabiatı ve tabiattaki ekolojik dengeyi sağlayacak olan gençlerimizdir.

9-      Medeniyetimizi ileriki nesillere taşıyacak olanlar gençlerimizdir. Kısaca bizi yarına taşıyacak olan gençlerimizdir. Bu nedenle gençlerimiz bizim gözbebeğimizdir. Gözlerimizi nasıl koruyorsak aynı titizlikle gözbebeğimiz olan gençlerimizi de her türlü şer güçlerine karşı da korumalıyız. Size iki tane örnek sunalım. Müspet ve menfi(olumlu ve olumsuz)

-İYİ YETİŞMİŞ BİR GENCİN YARARLARI

a-      Öncelikle bu iyi yetişmiş gencimizin faydası gencin kendisinedir.

b-      Annesine babasına faydası olur.

c-      Ailesine ve çocuklarına faydası olur.

d-     Akrabalarına faydalı olur.

e-      Komşularına faydaları olur.

f-       Arkadaşlarına ve çevresine faydalı olur.

g-      Müslümanlara faydası olur.

h-      İnsanlara faydası olur.

i-        Hayvanlara faydası olur.

j-        Tabiata ve tabiattaki eserlere faydalı bir genç olur.

-İYİ YETİŞMEMİŞ GENCİN ZARARLARI

a- öncelikle iyi yetişmemiş bir gencin zararı gencin kendisinedir.

b- Annesine babasına zararı dokunur.

c- Aile ve aile efradına zararı dokunur.

d- akrabalarına zararı dokunur.

e- komşularına zararı dokunur.

f- Arkadaşlarına ve çevresine zararı dokunur.

g- Müslümanlara zararı dokunur.

h- İnsanlara zararı dokunur.

i- Hayvanlara zararı dokunur.

j- tabiata ve tabiattaki eserlere zararı dokunur.

İşte bu iki örnekte görüldüğü gibi iyi yetiştirilmiş bir gençle iyi yetiştirilmemiş gencin fayda ve zararları apaçık ortadadır. O halde peygamberlerin yaptığı gibi gece gündüz demeden gelecek genç nesillerimizi iyi yetişmesi için biz de gece gündüz demeden bu neslin yetişmesi için azami gayret göstermeliyiz. Gelecek nesil bizi yansıtacaktır yarına. Yeni nesillere baktığımızda büyüklerin görevlerini yapıp yapmadıkları hemen anlaşılır.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şu haber rivayet edilir “Büyüklerimize saygı ve küçüklerimize sevgi göstermeyenler bizden değildir.” (hadis-i şerif)

GENÇLİK VE İDEAL

İyi yetişmiş bir genç ideal sahibidir.

Gençlerimizin ideali İslam olmalı.

Dava gençlerin omzunda yükselir.

Gençlik demek cesaret demektir.

Korku ve endişe gençlerin semtine uğrayamaz.

Yaşlılar gençleri disipline etmeli.

Gençler kendi başlarına kalırlarsa altından kalkamayacakları işlere girmeye namzettirler. Bu gençleri olgunlaştıracak olan ilim ve tecrübe sahibi kimselerdir. Burada da görev yetişkinlere düşmektedir. Hz Musa’nın (a.s) etrafındaki insanlar gençlerdi. Hz Muhammed’in (a.s) etrafındaki insanlar da gençlerdi.

Düşman çocuklardan, ihtiyarlardan ve kadınlardan korkmaz.

İdeallerin bayrağını yüksek burçlara dikenler gençlerdir. İstanbul’u fetheden komutan Fatih Sultan Mehmet de bir gençti. Medine-i Münevvere’ye gönderilen Musab bin Umeyr de bir gençti. Bedir savaşının kahramanlarından olan Hz. Ali de bir gençti. Cennet ehlinin etrafında hizmet edenler de gençlerdir.

LOKMAN (A.S)’IN VASİYETİ

Allah (c.c) Kar’an-ı Kerim’in Lokman suresinde Lokman’ın çocuğuna vasiyet ve nasihatlerini bize şöyle haber vermektedir:

“ Andolsun, Lokman’a hikmet verdik. Allah’a şükret. Kim şükrederse o kendi yararın şükretmiş olur. Kimde inkar ederse (bilsin ki)  şüphesiz Allah Ğani’dir.( hiçbir şeye muhtaç değildir yaratıklar ona muhtaçtır.)  Hamid’tir. (hamd yalnız ona aittir.)

Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki: ey oğlum, Allah’a şirk koşma. Şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür.

Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik. (onlara iyilik ile davranmayı) tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla taşımıştı. Onun sütten ayrılması iki yıl içerisindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır.

Bununla birlikte onların ikisi (annen ve baban) hakkında bilgin olmayan şeyi bana şirk koşman için sana karşı çaba harcayacak olurlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Ve dünya hayatında onlara iyilik ile muamele et. Ve bana gönülden katıksız olarak yönelenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Böylece ben de size yaptıklarınızı haber vereceğim.

Ey oğlum! Şüphesiz Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa da veyahut ister bir kaya parçasından yada göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa da Allah onu getirir. (açığa çıkarır) Şüphesiz Allah latif olandır. Her şeyden haberi olandır.

Ey oğlum namazı dosdoğru kıl, marufu emret (iyiliği) münkerden (kötülükten) sakındır. Ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir.

İnsanlara yanağını çevirip büyüklenme ve böbürlenerek yeryüzünde yürüme! Çünkü Allah büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.

Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesinden de yüksek perdeleri eksilt. Çünkü seslerin en çirkin olanı gerçekten merkeplerin sesidir.” Lokman suresi ayet 12,13,14,15,16,17,18 ve 19.

Bu ayetlerde de görüldüğü gibi genç adamın takip edeceği prensipler açıklanmıştır. Bizce önemli olan bu vasıflara sahip bir gençliği yetiştirmek olmalı.

.Sevgili gençler! Rabbimiz Allah’tır. Dinimiz İslam’dır. Kitabımız Kur’andır. Peygamberimiz, önderimiz ve örneğimiz Hz. Muhammed’tir (s.a.v). Kıblemiz Kâbedir. Kur’an ifadesiyle adımız Müslümandır.

Kıymetli gençler! Bizim bu dünyada yapmamız gereken iki işimiz var. Yani iki görevimiz var: 1- dünyamızı imar etmek. 2- ahiretimizi imar etmek. Dünyamızı imar ederken ahiretimizi ihmal etmemek. Ahiretimizi imar edeyim derken de dünyamızı ihmal etmemek esastır. Bu  dengeyi muhafaza etmeye çok dikkat etmeliyiz.

Kıymetli gençler, gelin sizinle birlikte bu gençliği yetiştirmeye çalışalım. Geleceğimizi güvence altına alalım.  Hepimiz bu dünya gezegeninde huzurlu, mutlu bir şekilde ömrümüzü tamamlayalım. Yarın ahirette Allah’ın izniyle Dar-u sselam olan cennette buluşalım inşallah. Ey Allah’ım inanan ve Salih amel işleyenler için hazırladığın cennetlere bizleri de o güzelim yerlere girebilen kullarından eyle. Amin.   

Selam, geleceği doğru tasarlayıp ve Allah’ın Kur’an’ında gösterdiği dosdoğru yolunda yürüyenlere olsun… Selam, dinine, diyanetine, vatanına, milletine, devletine, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlere… Vesselam.. 

Kaynak:www.medeniyetderneği.com

******************************************************************

www.malatyadiyari.com
Bu haber 447 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER FİKİRLER MEYDANI Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 25 15 3 7 49 24 52 +25
2 Trabzonspor 24 14 3 7 55 26 49 +29
3 Galatasaray 25 14 4 7 44 20 49 +24
4 Sivasspor 25 14 4 7 47 28 49 +19
5 Beşiktaş 25 13 8 4 40 32 43 +8
6 Alanyaspor 25 11 7 7 43 25 40 +18
7 Fenerbahçe 25 11 7 7 46 33 40 +13
8 Göztepe 24 9 8 7 29 28 34 +1
9 Gaziantep FK 25 8 9 8 36 40 32 -4
10 Denizlispor 25 7 11 7 25 34 28 -9
11 Gençlerbirliği 24 7 11 6 32 42 27 -10
12 Antalyaspor 24 6 10 8 27 42 26 -15
13 Yeni Malatyaspor 24 6 11 7 36 35 25 +1
14 Çaykur Rizespor 24 7 13 4 25 40 25 -15
15 Konyaspor 25 4 10 11 20 33 23 -13
16 Kasımpaşa 25 6 14 5 36 50 23 -14
17 MKE Ankaragücü 25 4 13 8 21 44 20 -23
18 Kayserispor 25 4 14 7 26 61 19 -35
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 26 14 4 8 35 21 50 +14
2 BB Erzurumspor 26 13 6 7 29 19 46 +10
3 Adana Demirspor 26 11 6 9 49 31 42 +18
4 Bursaspor 26 13 7 6 39 33 42 +6
5 Akhisarspor 26 11 7 8 33 29 41 +4
6 Altay 26 10 7 9 32 27 39 +5
7 Fatih Karagümrük 26 10 7 9 35 31 39 +4
8 Ümraniyespor 26 11 9 6 38 36 39 +2
9 Keçiörengücü 26 8 8 10 20 20 34 0
10 Balıkesirspor 26 8 8 10 28 29 34 -1
11 Giresunspor 25 9 9 7 28 32 34 -4
12 Menemenspor 26 9 11 6 29 35 33 -6
13 İstanbulspor 25 7 7 11 36 30 32 +6
14 Altınordu 26 6 11 9 29 38 27 -9
15 Osmanlıspor FK 26 6 13 7 30 40 22 -10
16 Boluspor 26 3 11 12 21 34 21 -13
17 Adanaspor 26 3 13 10 24 39 19 -15
18 Eskişehirspor 26 7 15 4 30 41 16 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 27 22 1 4 62 10 70 +52
2 Manisa FK 27 18 3 6 77 30 60 +47
3 Sancaktepe FK 27 16 7 4 50 21 52 +29
4 Hekimoğlu Trabzon 26 15 7 4 42 32 49 +10
5 İnegölspor 27 13 9 5 41 30 44 +11
6 Tarsus İdman Yurdu 27 14 12 1 44 37 43 +7
7 Afjet Afyonspor 27 12 11 4 44 30 40 +14
8 Pendikspor 27 11 10 6 39 38 39 +1
9 Sarıyer 27 10 10 7 33 33 37 0
10 Zonguldak Kömürspor 27 9 9 9 34 35 36 -1
11 Çorum FK 27 11 13 3 36 39 36 -3
12 Hacettepe Spor 27 11 14 2 37 47 35 -10
13 Kırklarelispor 26 8 10 8 24 38 32 -14
14 1922 Konyaspor 27 8 13 6 36 44 30 -8
15 Amed Sportif 27 7 13 7 28 44 28 -16
16 Başkent Akademi FK 26 7 15 4 32 41 25 -9
17 Gümüşhanespor 26 7 16 3 31 54 24 -23
18 Şanlıurfaspor 27 0 26 1 8 95 14 -87
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 26 16 4 6 49 23 54 +26
2 24Erzincanspor 27 14 4 9 46 21 51 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 27 13 6 8 39 27 47 +12
4 1928 Bucaspor 27 13 7 7 45 33 46 +12
5 Düzcespor 27 12 6 9 32 18 45 +14
6 Artvin Hopaspor 26 11 4 11 36 19 44 +17
7 Karaköprü Belediyespor 27 10 5 12 25 19 42 +6
8 Çatalcaspor 27 9 5 13 38 27 40 +11
9 Silivrispor 27 8 6 13 35 29 37 +6
10 Sultanbeyli Bld. 26 8 8 10 30 25 34 +5
11 Çankaya FK 27 9 11 7 32 35 34 -3
12 52 Orduspor FK 26 6 6 14 17 18 32 -1
13 Kızılcabölükspor 26 6 8 12 36 36 30 0
14 Yomraspor 26 7 10 9 25 30 30 -5
15 Şile Yıldızspor 27 6 10 11 23 28 29 -5
16 Erzin Spor Kulübü 27 6 11 10 27 33 28 -6
17 Tokatspor 27 1 22 4 15 64 7 -49
18 Manisaspor 27 1 23 3 16 81 0 -65
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/03/2020 Gençlerbirliği vs Antalyaspor
 11/03/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
 13/03/2020 Kasımpaşa vs Göztepe
 13/03/2020 MKE Ankaragücü vs Çaykur Rizespor
 14/03/2020 Denizlispor vs Gençlerbirliği
 14/03/2020 Alanyaspor vs Gaziantep FK
 14/03/2020 Konyaspor vs Fenerbahçe
 15/03/2020 Kayserispor vs Yeni Malatyaspor
 15/03/2020 Trabzonspor vs Başakşehir FK
 15/03/2020 Trabzonspor - Başakşehir FK Trabzonspor ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Trabzonspor yenilmez
 15/03/2020 Galatasaray - Beşiktaş Galatasaray ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi  Galatasaray yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/03/2020 Boluspor vs Adanaspor
 10/03/2020 Altay vs Hatayspor
 10/03/2020 BB Erzurumspor vs Fatih Karagümrük
 10/03/2020 Balıkesirspor vs Bursaspor
 11/03/2020 Ümraniyespor vs Menemenspor
 11/03/2020 Giresunspor vs Keçiörengücü
 11/03/2020 Adana Demirspor vs Akhisarspor
 11/03/2020 İstanbulspor vs Altınordu
 12/03/2020 Osmanlıspor FK vs Eskişehirspor
 11/03/2020 İstanbulspor - Altınordu Altınordu ligde deplasmandaki son 12 maçında hiç kazanamadı  İstanbulspor yenilmez
 12/03/2020 Osmanlıspor FK - Eskişehirspor Eskişehirspor ligdeki son 5 maçını kaybetti  Osmanlıspor FK kazanır
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Altay ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Fatih Karagümrük yenilmez
 14/03/2020 Fatih Karagümrük - Altay Fatih Karagümrük ligdeki son 8 maçında hiç kaybetmedi  Fatih Karagümrük yenilmez
 15/03/2020 Hatayspor - Ümraniyespor Ümraniyespor ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi  Ümraniyespor yenilmez
 15/03/2020 Adanaspor - Keçiörengücü Adanaspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Keçiörengücü yenilmez
 15/03/2020 Menemenspor - İstanbulspor İstanbulspor ligdeki son 6 maçında hiç kaybetmedi  İstanbulspor yenilmez
 15/03/2020 Akhisarspor - BB Erzurumspor BB Erzurumspor ligde deplasmandaki son 5 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 14/03/2020 Ankara Demirspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 14/03/2020 Etimesgut Belediyespor vs Eyüpspor
 15/03/2020 Kahramanmaraşspor vs Kırşehir Belediyespor
 15/03/2020 Sivas Belediyespor vs Kastamonuspor
 15/03/2020 Van Spor vs Sakaryaspor
 15/03/2020 Bodrumspor vs Bandırmaspor
 15/03/2020 Ergene Velimeşe vs Tuzlaspor
 15/03/2020 Kardemir Karabükspor vs Niğde Anadolu FK
 18/03/2020 Van Spor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 11/03/2020 Kızılcabölükspor vs 52 Orduspor FK
 15/03/2020 Artvin Hopaspor vs Çankaya FK
 15/03/2020 Yomraspor vs Şile Yıldızspor
 15/03/2020 52 Orduspor FK vs Karaköprü Belediyespor
 15/03/2020 Çatalcaspor vs 24Erzincanspor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor vs Erzin Spor
 15/03/2020 Manisaspor vs 68 Aksaray Belediyespor
 15/03/2020 Serik Belediyespor vs Düzcespor
 15/03/2020 Sultanbeyli Bld. vs Silivrispor
 15/03/2020 Kızılcabölükspor - Erzin Spor Erzin Spor ligde deplasmandaki son 9 maçında hiç kazanamadı  Kızılcabölükspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI YUKARI